Bygherre

Bo-Vita

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2011 - 2021

Entreprisesum

103 mio kr. inkl. moms

Areal

5865 m²

Arkitekt

Zeso Architects

Ombygning af eksisterende maskinmesterskole fra 1953, opførelse af 2 lavere bygninger i 2 og 3 etager samt nybyggeri af boligtårn på 10 etager.

Bygningerne skal danne rammen om 25 boliger til sindslidende for Socialforvaltningen København samt 136 ungdomsboliger for Lejerbo.
Højhuset markerer sig som et landemærke i 10 etager og gives således en særlig karakter og placering som afslutning af facadeforløbet langs Jagtvej og en markering af hjørnet ud mod krydset.

I den cirkulære, solitære bygning placeres hovedparten af ungdomsboliger, ca. 76. Facadeflugten bliver trukket en anelse tilbage, så man samlet opnår oplevelsen af en fritstående bygning, placeret i et parklignende landskab.

De eksisterende bygninger ændres konstruktivt kun i stærkt begrænset omfang og kun lokalt som følge af ændrede vægge mv. i boliger. De eksisterende installationer genanvendes i størst muligt omfang og suppleres med vand, varme og afløb samt el- og svagstrømsinstallationer i henhold til relevante myndighedskrav. Bygningernes klimaskærm optimeres i retning af krav jf. lavenergiklasse 2015, f.eks. ved udskiftning af vinduer og efterisolering af lofter.

Ud over velfungerende lejligheder, suppleres disse af en række fællesfaciliteter, der understøtter projektets fokus på fællesskabet som omdrejningspunkt for det sociale liv i den samlede bebyggelse. Synergien med det kommende boligprojekt til sindlidende skaber en særlig identitet for bebyggelsen.

Bæredygtighedstiltag

For at kunne optimere projektets bæredygtighed, har Wissenberg foretaget energiberegninger, indeklimaberegninger og dagslyssimuleringer. Projektet opfylder således den frivillige lavenrgiklasse 2020 og har derfor lave driftsomkostninger til opvarmning.

I det runde tårn er der for at fremme den naturlige ventilation, men uden at boligerne belastes af trafikstøj fra den nærliggende Jagtvej, indsat såkaldte “russervinduer”. Det vil sige vinduer bestående af to lag glas med luft imellem. I det yderste glas er der en spalte forneden der kan åbnes. I det inderste glas er der en spalte foroven, der kan åbnes. Frisk luft kan således trækkes ind uden medfølgende støj.

Galleri

Medarbejder

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64