Bygherre

Bo-Vita

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2011 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

103 mio kr. inkl. moms

Areal

5865 m²

Arkitekt

Zeso Architects

Ombygning af eksisterende maskinmesterskole fra 1953, opførelse af 2 lavere bygninger i 2 og 3 etager samt nybyggeri af boligtårn på 10 etager.

Bygningerne skal danne rammen om 25 boliger til sindslidende for Socialforvaltningen København samt 136 ungdomsboliger for Lejerbo.
Højhuset markerer sig som et landemærke i 10 etager og gives således en særlig karakter og placering som afslutning af facadeforløbet langs Jagtvej og en markering af hjørnet ud mod krydset.

I den cirkulære, solitære bygning placeres hovedparten af ungdomsboliger, ca. 76. Facadeflugten bliver trukket en anelse tilbage, så man samlet opnår oplevelsen af en fritstående bygning, placeret i et parklignende landskab.
De eksisterende bygninger ændres konstruktivt kun i stærkt begrænset omfang og kun lokalt som følge af ændrede vægge mv. i boliger. De eksisterende installationer genanvendes i størst muligt omfang og suppleres med vand, varme og afløb samt el- og svagstrømsinstallationer i henhold til relevante myndighedskrav. Bygningernes klimaskærm optimeres i retning af krav jf. lavenergiklasse 2015, f.eks. ved udskiftning af vinduer og efterisolering af lofter.

Ud over velfungerende lejligheder, suppleres disse af en række fællesfaciliteter, der understøtter projektets fokus på fællesskabet som omdrejningspunkt for det sociale liv i den samlede bebyggelse. Synergien med det kommende boligprojekt til sindlidende skaber en særlig identitet for bebyggelsen.

Galleri

Medarbejder

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64