Om Wissenberg

Firmapræsentation Wissenberg A/S

Wissenberg – professionelle rådgivere

Wissenberg A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I, er grundlagt i 1979 og har siden 2001 været et privat aktieselskab, ejet af firmaets aktive partnere.

Tegnestuen har til huse i nyistandsatte lokaler på fjerde og femte etage på Hejrevej 26 i Københavns Nordvestkvarter, hvor vi med vores erfaringer inden for nye samarbejdsformer har skabt et åbent og vedkommende arbejdsmiljø.

Vores forretningsmæssige afsæt er rådgivning inden for:

 • Alment boligbyggeri og plejecentre
 • Helhedsrenovering af almene boligbebyggelser
 • Skole- og institutionsbyggeri
 • Kultur- og idrætsinstitutioner
 • Kontor- og administrationsbyggeri

Organisation

Partnere

Lars Bendix Christensen
Bo Christensen
Jesper Schat-Holm
Mads Stenbæk Jakobsen
Claus Sulbæk
Louise Torp

 

Associerede partnere

Mikas. S. Christiansen
Simon N. Larsen
Mette Andersen
Christian Larsen

Bestyrelse

Kent Hedegaard (formand)
Steen Hellmann
Jesper Schat-Holm
Louise Torp

 

Direktion

Lars Bendix Christensen (adm. dir.)
Peter Ahlers Sørensen
Claus Sulbæk
Mads Stenbæk Jakobsen

Supportfunktioner

Peter Ahlers Sørensen, økonomi og adm.chef
Troels Nielsen, projektcontroller
Christian Larsen, salg og tilbud

Projektchefer

Lars Bendix Christensen
Bo Christensen
Jesper Schat-Holm
Mads Stenbæk Jakobsen
Merete Nielsen
Klavs Jakobsen
Torben Vinge Rasmussen
Louise Torp

Afdelingsledere

Mads Stenbæk Jakobsen (BHR)
Vivian B. Johman (VVS)
Marianne Steffensen (KON)
Per Jensen (EL)
Mikas S. Christiansen (KLI)
Simon N. Larsen (BYG)

Medarbejderstaben er fordelt på syv afdelinger:
 • Byggestyring
 • Bygherrerådgivning
 • El og Automatik
 • Klimatilpasning og Bæredygtighed
 • Konstruktion
 • VVS og Energi
 • Økonomi og Salg

Den daglige ledelse varetages af direktionen, projek­tcheferne og afdelingslederne.

Partnerne samt Merete Nielsen, Klavs Jakobsen og Torben Vinge Ras­mussen indgår som projektchefer aktivt og direkte i vores igangværende opgaver.

Fakta

Medlemskab

Wissenberg er medlem af FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører. I overensstemmelse med FRI’s regler er Wissenberg uafhængig af producenter, leverandører og entreprenører.

Forsikring

Wissenbergs ansvarsforsikring tegnet hos Allianz Global Corporate & Specialty SE med en forsikringssum for personskade på 25 mio. kr. og for ting/formueskade på 5,0 mio. pr. skade, og 10 mio. kr. i alt.

Link til forsikringscertifikat

Antal medarbejdere
Opgjort pr. ultimo dec. 2020 2021 2022
Medarbejdere 75 80 82
Finansielle tal
Koncerntal 2020 2021 2022
Omsætning (t.kr.) 77.757 82.885 101.304
Egenkapital (t.kr.) 12.535 13.732 12.592
Revisor

Piaster Revisorerne
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Engholm Parkvej 8
3450 Allerød

 

Fakturering

Fakturaer til Wissenberg skal sendes som PDF til faktura@wissenberg.dk

 

 

Vision og værdier

Vision

Wissenberg ønsker at være bygherrens foretrukne samarbejdspartner i alle byggeriets faser, fordi vi skaber sammenhæng, inspirerer til eftertanke, og leverer langsigtede løsninger.

Vi når vores vision ved, at Wissenberg er

Mødestedet, hvor der inspireres og udfordres til kloge løsninger.

Ved altid at søge inspiration og udfordre os selv og vores samarbejdspartnere ønsker vi til stadighed at finde og udvikle den kloge projektløsning for vores bygherre.

Det skal gøre en positiv forskel at samarbejde med Wissenberg.

 

Værdier
Tillid

I Wissenberg tilbyder vi et forpligtende samarbejde, baseret på gensidig tillid. Vi er ærlige, tager ansvar og har tillid til, at alle løser deres opgaver optimalt.

Faglighed

I Wissenberg tilbyder vi kompetent og personlig rådgivning, og vores faglige kompetencer skaber fundament for innovativ tænkning. Vi finder de rigtige løsninger, baseret på vores egen og andres faglighed.

Fællesskab

I Wissenberg tilbyder vi et åbent fællesskab om løsning af vores projekter. Vi har en god og attraktiv arbejdsplads, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden.

Engagement

I Wissenberg investerer vi os selv i alt, hvad vi gør. Vores engagement og indsats gør en positiv forskel.