Om Wissenberg

Firmapræsentation Wissenberg A/S

Wissenberg – professionelle rådgivere

Wissenberg A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I, er grundlagt i 1979 og har siden 2001 været et privat aktieselskab, ejet af firmaets aktive partnere.

Tegnestuen har til huse i nyistandsatte lokaler på fjerde og femte etage på Hejrevej 26 i Københavns Nordvestkvarter, hvor vi med vores erfaringer inden for nye samarbejdsformer har skabt et åbent og vedkommende arbejdsmiljø.

Vores forretningsmæssige afsæt er rådgivning inden for:

 • Alment boligbyggeri og plejecentre
 • Helhedsrenovering af almene boligbebyggelser
 • Skole- og institutionsbyggeri
 • Kultur- og idrætsinstitutioner
 • Kontor- og administrationsbyggeri

Organisation

Wissenbergs bestyrelse består af bestyrelsesformand Kent Hedegaard, advokat Steen Hellmann og de to partnere, Bo Christensen og Jesper Schat-Holm.

Firmaets direktion består af de fem partnere: Lars Bendix Christensen, Bo Christensen, Jesper Schat- Holm, Iver Pedersen og Mads Stenbæk Jakobsen, med Lars Bendix Christensen som administrerende direktør.

Partnerne samt Merete Nielsen og Torben Vinge Ras­mussen indgår som projektchefer aktivt og direkte i vores igangværende opgaver.

Den daglige ledelse varetages af direktionen, projek­tcheferne og afdelingslederne.

Medarbejderstaben er fordelt på syv afdelinger:

 • Byggestyring
 • Bygherrerådgivning
 • El og Automatik
 • Klimatilpasning og Byrum
 • Konstruktion
 • VVS og Energi
 • Økonomi og Salg

Fakta

Medlemskab

Wissenberg er medlem af FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører. I overensstemmelse med FRI’s regler er Wissenberg uafhængig af producenter, leverandører og entreprenører.

Forsikring

Wissenbergs ansvarsforsikring tegnet hos Allianz Global Corporate & Specialty SE med en forsikringssum for personskade på 25 mio. kr. og for ting/formueskade på 5,0 mio. kr. samt en selvrisiko på 100.000 kr.

Link til forsikringscertifikat

Antal medarbejdere
Opgjort pr. 1. januar 2019 2020 2021
Medarbejdere 88 84 76
Finansielle tal
Koncerntal 2018 2019 2020
Omsætning (t.kr.) 82.966 75.376 77.757
Egenkapital (t.kr.) 11.186 13.649 12.535
Revisor

Badsted Revision
Statsautoriseret revisor
Bagsværdvej 82
2800 Kgs. Lyngby

CVR/SE-nr.: 26369126
Bankforbindelse: Danske Bank

 

Fakturering

Fakturaer skal sendes som PDF til faktura@wissenberg.dk

Vision og værdier

Vision

”Wissenberg ønsker at være bygherrens foretrukne samarbejdspartner i alle byggeriets faser, fordi vi skaber sammenhæng, inspirerer til eftertanke, og leverer langsigtede løsninger”

Vi når vores vision ved, at Wissenberg er

”Mødestedet, hvor der inspireres og udfordres til kloge løsninger”.

Ved altid at søge inspiration og udfordre os selv og vores samarbejdspartnere ønsker vi til stadighed at finde og udvikle den kloge projektløsning for vores bygherre.

”Det skal gøre en positiv forskel at samarbejde med Wissenberg”.

Værdier
Tillid

I Wissenberg tilbyder vi et forpligtende samarbejde, baseret på gensidig tillid. Vi er ærlige, tager ansvar og har tillid til, at alle løser deres opgaver optimalt.

Faglighed

I Wissenberg tilbyder vi kompetent og personlig rådgivning, og vores faglige kompetencer skaber fundament for innovativ tænkning. Vi finder de rigtige løsninger, baseret på vores egen og andres faglighed.

Fællesskab

I Wissenberg tilbyder vi et åbent fællesskab om løsning af vores projekter. Vi har en god og attraktiv arbejdsplads, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden.

Engagement

I Wissenberg investerer vi os selv i alt, hvad vi gør. Vores engagement og indsats gør en positiv forskel.