Om Wissenberg

Firmapræsentation Wissenberg A/S

Wissenberg – professionelle rådgivere

Wissenberg A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I, er grundlagt i 1979 og har siden 2001 været et privat aktieselskab, ejet af firmaets aktive partnere.

Tegnestuen har til huse i nyistandsatte lokaler på fjerde og femte etage på Hejrevej 26 i Københavns Nordvestkvarter, hvor vi med vores erfaringer inden for nye samarbejdsformer har skabt et åbent og vedkommende arbejdsmiljø.

Vores forretningsmæssige afsæt er rådgivning inden for:

 • Alment boligbyggeri og plejecentre
 • Helhedsrenovering af almene boligbebyggelser
 • Skole- og institutionsbyggeri
 • Kultur- og idrætsinstitutioner
 • Kontor- og administrationsbyggeri

Organisation

Partnere

Lars Bendix Christensen
Bo Christensen
Jesper Schat-Holm
Mads Stenbæk Jakobsen

Associerede partnere

Mikas. S. Christiansen
Simon N. Larsen
Mette Andersen
Christian Larsen
Claus Sulbæk

Bestyrelse

Kent Hedegaard (formand)
Steen Hellmann
Bo Christensen
Jesper Schat-Holm

Direktion

Lars Bendix Christensen (adm. dir.)
Peter Ahlers Sørensen
Bo Christensen
Jesper Schat-Holm
Mads Stenbæk Jakobsen

Supportfunktioner

Peter Ahlers Sørensen, økonomi og adm.chef
Troels Nielsen, projektcontroller
Christian Larsen, salg og tilbud

Projektchefer

Lars Bendix Christensen
Bo Christensen
Jesper Schat-Holm
Mads Stenbæk Jakobsen
Merete Nielsen
Klavs Jakobsen
Torben Vinge Rasmussen

Afdelingsledere

Mads Stenbæk Jakobsen (BHR)
Vivian B. Johman (VVS)
Marianne Steffensen (KON)
Per Jensen (EL)
Mikas S. Christiansen (KLI)
Simon N. Larsen (BYG)

Medarbejderstaben er fordelt på syv afdelinger:
 • Byggestyring
 • Bygherrerådgivning
 • El og Automatik
 • Klimatilpasning og Bæredygtighed
 • Konstruktion
 • VVS og Energi
 • Økonomi og Salg

Den daglige ledelse varetages af direktionen, projek­tcheferne og afdelingslederne.

Partnerne samt Merete Nielsen, Klavs Jakobsen og Torben Vinge Ras­mussen indgår som projektchefer aktivt og direkte i vores igangværende opgaver.

Fakta

Medlemskab

Wissenberg er medlem af FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører. I overensstemmelse med FRI’s regler er Wissenberg uafhængig af producenter, leverandører og entreprenører.

Forsikring

Wissenbergs ansvarsforsikring tegnet hos Allianz Global Corporate & Specialty SE med en forsikringssum for personskade på 25 mio. kr. og for ting/formueskade på 5,0 mio. kr. samt en selvrisiko på 100.000 kr.

Link til forsikringscertifikat

Antal medarbejdere
Opgjort pr. 1. januar 2020 2021 2022
Medarbejdere 84 76 83
Finansielle tal
Koncerntal 2019 2020 2021
Omsætning (t.kr.) 75.376 77.757 82.885
Egenkapital (t.kr.) 13.649 12.535 13.732
Revisor

Lindeberg Storm Fischer
Statsautoriseret revisor
Bagsværdvej 82
2800 Kgs. Lyngby

CVR/SE-nr.: 37821055
Bankforbindelse: Danske Bank

 

Fakturering

Fakturaer skal sendes som PDF til faktura@wissenberg.dk

 

Vision og værdier

Vision

Wissenberg ønsker at være bygherrens foretrukne samarbejdspartner i alle byggeriets faser, fordi vi skaber sammenhæng, inspirerer til eftertanke, og leverer langsigtede løsninger.

Vi når vores vision ved, at Wissenberg er

Mødestedet, hvor der inspireres og udfordres til kloge løsninger.

Ved altid at søge inspiration og udfordre os selv og vores samarbejdspartnere ønsker vi til stadighed at finde og udvikle den kloge projektløsning for vores bygherre.

Det skal gøre en positiv forskel at samarbejde med Wissenberg.

 

Værdier
Tillid

I Wissenberg tilbyder vi et forpligtende samarbejde, baseret på gensidig tillid. Vi er ærlige, tager ansvar og har tillid til, at alle løser deres opgaver optimalt.

Faglighed

I Wissenberg tilbyder vi kompetent og personlig rådgivning, og vores faglige kompetencer skaber fundament for innovativ tænkning. Vi finder de rigtige løsninger, baseret på vores egen og andres faglighed.

Fællesskab

I Wissenberg tilbyder vi et åbent fællesskab om løsning af vores projekter. Vi har en god og attraktiv arbejdsplads, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden.

Engagement

I Wissenberg investerer vi os selv i alt, hvad vi gør. Vores engagement og indsats gør en positiv forskel.