Bygherre

Herlev Almennyttige Boligselskab afd. 1002

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2014 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

715 mio. kr. inkl. moms

Areal

39.489 m²

Realisering af helhedsplan for renovering af 525 lejligheder. Wissenberg er som totalrådgiver med til at realisere helhedsplanen for renoveringen af DAB afd. 1002, Højbjerg Vænge. Bebyggelsen fra 1952 rummer 525 lejligheder og er opført som etagehuse i to og tre etager.

Totalistandsættelsen af bebyggelsen omfatter bl.a. efterisolering af facader, udførelse af ny, udvendig beklædning, udskiftning af vinduer og altandøre, inddragelse af eksisterende altanarealer i boliger samt etablering af nye altaner, udskiftning af tag på udvalgte blokke, etablering af ventilation med varmegenvinding, renovering af badeværelser og udskiftning af vand- og afløbsinstallationer. Derudover sammenlægges udvalgte boliger, og der indrettes ca. 26 nye boliger i tagetagen på nogle af husene.

Udearealerne opgraderes med fornyelse af indgangspartier, forbedring af cykel- og bilparkering, miljøforbedringer i form af tryghedsskabende belysning og åbning af lukkede bevoksninger, lege- og fælles opholdsarealer fornys, og der anlægges haver til udvalgte stuelejligheder. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Galleri

Medarbejder

Jesper Schat-Holm

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 61