Information

Samarbejdspartnere

VI TAGER UDGANGSPUNKT I PROJEKTETS SÆRLIGE BEHOV OG KRAV

Den rigtige kombination af mennesker og kompetencer er en væsentlig forudsætning for den positive oplevelse, både i byggeprocessen og i det færdige projekt.

Vores netværk af samarbejdspartnere spænder vidt og omfatter f.eks. arkitekter, entreprenører, jurister, akustikere, trafik-rådgivere, læringsspecialister mv. Vi arbejder gerne med eksterne konsulenter og specialister, så projekterne får tilført den rigtige viden og indsigt. Mange af vore samarbejdspartnere har vi ganske tætte relationer til efter mange års samarbejde.

Wissenberg deltager jævnligt i projekter med nye former for samarbejde. Det er med denne erfaring og viden om f.eks. partnering, teamentreprise, brugerinddragelse, dialogprocesser og tidlig entreprenørinddragelse, at vi vælger projektteamets sammensætning af in- og outhouse projektdeltagere.

Vi ønsker, i grænselandet mellem design, teknik, styring, jura og mennesker, at være mødestedet, hvor der skabes samarbejder med en synergi, som inspirerer til og fremmer kloge løsninger i alle detaljer.

Vi arbejder med gensidig videndeling i vores samarbejder – forankret i et bæredygtigt og åbent aftaleforhold, og vi stiller de samme krav til vores samarbejdspartnere, som vi stiller til os selv.

Sponsorat

I 2023 støtter Wissenberg Røde Kors’ Erhvervsklub.

 

Udvikling

Deltagelse i udviklingsprojekter bringer os tættere på den bæredygtige løsning

Wissenbergs interesse for udvikling blev grundlagt allerede i de tidlige år. Vi har været aktive deltagere og foregangsmænd i en lang række projekter inden for ”økologisk byfornyelse”, f.eks. solenergi og genbrug af regnvand, og vi har formidlet og opbygget kompetencer i langsigtede, bæredygtige projektløsninger.

Erfaringen og synergien fra de tidlige projekter er båret videre og udvidet i mange inspirerende retninger. Vi deltager og har deltaget i talrige udviklingsprojekter inden for:

  • Nye samarbejdsformer
  • Bæredygtigt byggeri
  • Energioptimering
  • Klimatilpasning
  • Indeklimarenovering
  • Miljørigtig projektering
  • Arbejdsmiljøhåndtering
  • Projekteringsværktøjer
  • Optimering af byggeprocesser
  • Præfabrikerede byggekomponenter

En innovativ og kreativ tankegang er en del af dagligdagen på såvel tegnestuen som på byggepladserne, og vi udvider til stadighed vores kompetencefelt gennem deltagelse i udvikling og forskning.

Socialt ansvar

Der stilles høje krav til en virksomhed som vores – og med rette: Vi er med til at skabe rammer for menneskers liv, hvad enten det er dér vi bor, dér vi arbejder eller dér vi udfolder os i øvrigt. Derfor har vi et dybfølt behov for at løfte vores sociale ansvar – og at gøre det i alt hvad vi laver. Vi tager afsæt i vores bæredygtighedsparadigme som belyser, analyserer og vurderer vores handlinger ud fra miljømæssige, økonomiske og sociale perspektiver.

Socialt ansvar i vores projekter
For mange af vores bygherrer spiller bæredygtighed en væsentlig rolle, herunder også social bæredygtighed. Dette er et område hvor Wissenberg gerne er en aktiv medspiller, og det falder os helt naturligt at have et socialt perspektiv med i vores projekter. Det er f.eks. i form af inddragende beboerprocesser, tilfredsstillende og klar kommunikation og minimering af gener for beboere eller brugere.