Bygherre

BaseCamp Student Real Estate ApS

Beliggenhed

Sundholmskvarteret, Amager

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Årstal

2018 - 2021

Entreprisesum

Ca. 150 mio.

Areal

10.828 m²

Arkitekt

Lars Gitz Architects

Ombygning af erhvervslokaler til 350 studieboliger.

BaseCamp er et tysk koncept for indretning og udlejning af møblerede værelser til studerende. Birketinget 6 er en eksisterende ejendom, beliggende på Amager, tæt ved Ørestad Nord. Bygningen konverteres fra kontorer (tidligere Det Informationsvidenskabelige Akademi) til nye lejeboliger til studerende, baseret på BaseCamps koncept.

Ejendommen, Birketinget 6, er bygget i 1967 og består af to hovedbygninger, kombineret med en lavere mellembygning. Hovedbygningen har et areal på 10.828 m². Derudover er der en kælder på 3.290 m² til fællesfaciliteter og rum til tekniske installationer.

Projektets formål er at konvertere ejendommen til et BaseCamp-kompleks med 320 værelser, hver på ca. 25 m², alle med privat bad og små køkkener. De to hovedbygninger vil rumme boliger til de studerende. Mellembygning og kælder kommer til at rumme hovedindgang og fællesfaciliteter, såsom studierum, fælleskøkken, fitnessområde, spillelokale, biografrum, hobbyrum m.m. Udendørsarealerne vil være grønne og invitere til socialt samvær, dels på tagterrasserne, dels i de grønne udeområder.

Disponeringen af bygningerne bygger på et forslag, udarbejdet af Lars Gitz Architects og videreudviklet i henhold til BaseCamps indretningsstrategi. Den indvendige møblering og designlinje er baseret på Studio Aisslingers design.

Wissenbergs ydelser

Wissenberg har konkretiseret projektet, således at krav (omfang, kvalitet og pris) for det færdige byggeri kunne fastlægges og formuleres. Desuden er der gennemført en række principielle afklaringer og samt detaljering af projektet, således at det konceptuelt er løst, og kravspecifikationer til relevante bygningsdele er opstillet.

Wissenberg har også stået for tilvejebringelsen af et sammenhængende udbudsmateriale som grundlag for afvikling af et udbudsforløb, der tilvejebringer den bedste pris for det formulerede projekt og således, at der ikke opstår uhensigtsmæssige ekstraarbejder efter kontrahering med totalentreprenøren.

Og endelig har Wissenberg udført tilsyn med totalentreprenøren under færdigprojektering og udførelse, herunder eksempelvis projektgennemgang med den vindende totalentreprenør, kontrol af fagtilsynet og kvalitetssikringsaktiviteter, vurdering af totalentreprenørens risikoerklæringer for bygningsdele. I udførelsesfasen kontrolleres det, at kontrakttidsplanen med totalentreprenøren følges ift. fastlagte terminer, så implementering af bygherreleverancer og tidspunktet for indflytning kan overholdes.

Bæredygtighed: DGNB-certificeres

Wissenberg er i gang med at gennemføre en DGNB-certificering af ombygningen. Det er ambitionen, at bygningen skal certificeres til niveau sølv. Fordi det er en ombygningssag er der mange forhold som givne og ikke kan ændres eller optimeres i forhold til bæredygtigheden. På den anden siden får projektet også en mængde ”bæredygtighedspoint” fordi der er tale om genbrug af en eksisterende bygning. Wissenberg udfører også en livscyklusanalyse på bygningen.

Galleri

Medarbejdere

Bo Christensen

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 50

Kåre Dige Brandrup

Civilingeniør

Mobil: +45 41 78 74 23