Stjernen

Klimatilpasning i større, åbent gårdrum.

Stjernen er et anlægsprojekt, der omfatter store gårdrum. Gårdrummene er dog ikke helt omkranset af bygninger, men breder sig ud over flere karrer. Anledningen til projektet var, at kloakken skulle renoveres, og bygherre har valgt at separere regn- og spildevand i samme omgang, da der under alle omstændigheder vil komme et myndighedskrav om dette indenfor den nærmeste årrække. Når regn- og spildevand skal separeres, er det oplagt samtidig at tænke på nye løsninger til håndteringen af regnvandet.

Samarbejde med forsyningsselskabet

Hvis man på et sådant projekt tidligt går i dialog med forsyningsselskaberne omkring separering af regn- og spildevand og lokal håndtering af regnvand, så er der mulighed for at indgå en medfinansieringsaftale med forsyningsselskabet. Under denne aftale afholder forsyningsselskabet udgifterne til omlægningen fra rør til overfladeløsninger.

Forsyningsselskabets interesse er i dette tilfælde, at Stjernen ligger i et sted, hvor det er nemmere og billigere at tilbageholde regnvand end i de omkransende veje. Hvis man kan tilbageholde vandet lokalt, slipper de omliggende områder for det i forbindelse med skybrud, og når der kommer meget store skybrud, så kan noget af vandet fra de omliggende områder løbe i de nye underjordiske bassiner på Stjernen.

Beboer er løbende blevet inddraget i projektet, da det ender med, at de får et helt nyt gårdanlæg. Alt i gården er som sådan ”i spil” undtagen de gamle store træer, der skal bevares og bygges udenom.

Projekt information

Bygherre

Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/KAB

Beliggenhed

Frederiksberg

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2020 - Igangværende

Entreprisesum

118 mio. kr. (inkl. moms)

Areal

40.000 m² (4 ha)

Arkitekt

Thing Brandt Landskab

Mikas S. Christiansen

Afdelingsleder, associeret partner

Mobil: +45 27 25 34 72

Biodiversitet og ’Vild med vilje’

Wissenberg har et tæt samarbejde med landskabsarkitekterne (Thing Brandt Landskab), hvor Wissenberg i særlig grad har bidraget med viden om beplantningsstrategi og biodiversitet som en del af områdets ”funktionalitet”.

KAB har stor fokus på ”vild med vilje” og kræver at dette indgår i udviklingen af alle de udearealer de administrerer. I sidste ende er ”Vild med vilje” et spørgsmål om at lave mere biodiversitet, mere vild natur. Derfor har der på Stjernen været stor fokus på biodiversiteten helt fra starten. Det har været en del af strategien, – også i forhold til, at området skal kunne håndtere store mængder vand ved skybrud. Nogle steder i gården skal der eksempelvis være planter, der kan tåle at stå i vand eller i våd jord i et stykke tid.

DGNB-certificering

KAB, der repræsenterer bygherre, ser gerne, at projektet DGNB-certificeres. Projektet passer dog ikke helt ind i de nye parametre for DGNB-certificering af byrum, som er mere egnet til nybyggede byrum i en noget større skala. Wissenberg er derfor i dialog med Green Building Council Denmark vedrørende muligheden for at tilpasse bedømmelseskriterierne, så det også bliver muligt at DGNB-certificere mindre byrum, som gårdrum i et boligområde, hvor der udføres klimatilpasning. Hvis det lykkes at DGNB-certificere Stjernen, vil projektet i så fald være det første DGNB-certificerede klimatilpasningsprojekt.