Bygherre

Lundebjergvej 4 ApS

Beliggenhed

Frederikssund

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2019 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

54 mio. kr.

Areal

4.133 m²

Arkitekt

Mangor & Nagel

Opførelse af 57 boliger inkl. udearealer på Lundebjergvej i Frederikssund. Wissenberg var projekte­rende ingeniør i totalentreprisen og udfører p.t. projektop­følgning og fagtilsyn.

Entreprisen omfattede nøglefærdige boliger samt bearbejd­ning af udearealer, herunder eksempelvis opholdsarealer, gårdrum og parkeringspladser. Der indgik desuden vejanlæg og etablering af en støjvold mod den befærdede J. F. Willumsens Vej, der er hovedforbindelsesåre til Kronprins Fre­deriks Bro i Frederikssund.

Byggeriet opførtes som to svalegangshuse i 3-5 etager. Det ene af husene har kælder til depot og opbevaringsrum, og to opgange har elevator. Alle lejligheder har enten terrasse eller altan.

Geotekniske udfordringer

Der er stor variation i dybden af de bærende jordlag hen over grunden. Indledningsvis blev der arbejdet med en direkte fundering i bygningen med kælder, mens den anden bygning skulle funderes på rammede betonpæle. Denne løsning blev udfordret af grundvandsspejlet, og der ville i så fald skulle implementeres en grundvandssænkning. Selvom grunden ikke er klassificeret som forurenet, udgjorde det tilflydende vand fra de omkringliggende grunde dog en for­ureningsproblematik. Det blev derfor besluttet at fundere begge bygninger på rammede betonpæle, som den bedst mulige – og økonomisk mest forsvarlige – løsning.

Tæt samarbejde og smal byggegrund

Der var fra starten af projektet et tæt samarbejde mellem rådgivere, bygherre og entreprenører. Det viste sig at være afgørende for projektets realisering. Byggeriet foregik på en smal byggegrund, hvor der skulle tages hensyn til de omkringliggende bygninger. Eksempelvis i forbindelse med de førnævnte funderingsproblematikker, hvor der blev rammet pæle og tilkørt 30 vognlæs beton.

Medarbejder

Jesper Schat-Holm

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 61