Bank-Mikkelsens Vej

Om- og udbygning af dag- og botilbud samt opførelse af børnehus.

Området Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte Kommune huser en lang række dag- og botilbud til voksne og børn med multiple handicaps. Kommunen ønskede at fortætte området og skabe mere tidssvarende rammer for brugere og personale, ligesom der var et ønske om at integrere området og dets friarealer bedre i den omkringliggende bydel. Desuden skulle der indarbejdes et antal nye almene familieboliger i området.

I samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten som totalrådgiver, var Wissenberg med til at realisere om- og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej-området under mottoet ”Det gode liv – i nye rammer”. Projektet omfattede nybyggeri af 120 tidssvarende og fleksible boliger med servicearealer til voksne med handicaps, opført efter almenboligloven, samt opførelse af børnehus/specialinstitution med døgnbemanding til børn med handicaps og dertilhørende fælles administrationsfaciliteter. Som en del af børnehusopgaven blev den gamle hovedbygning, Gammelmosehus, ombygget til at kunne indgå i børnehuset.

Miljøscreening

Realisering af projektet krævede nedrivning af store dele af de eksisterende bygninger på området. En miljøscreening, planlagt af Wissenberg, viste bl.a. forekomster af tungmetaller, PCB, KP, asbest og skimmel flere steder i de gamle bygninger, hvorfor nedrivnings- og moderniseringsarbejderne også krævede en større miljøsanering. Nedrivningen af de eksisterende bygninger giver mulighed for en bebyggelsesmæssig fortætning af området, som dermed åbner op for de mange nye boliger og institutionstilbud.

For at fremme projektets bæredygtighed har Wissenberg gennemført energiberegninger, samt beregninger af det termiske indeklima.

Endelig er udearealerne, herunder veje og parkeringsforhold, blevet moderniseret, og der er skabt rekreative arealer, som imødekommer beboernes særlige behov.

Projekt information

Bygherre

Gentofte Ejendomme

Beliggenhed

Gentofte

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2015 - 2021

Entreprisesum

322 mio. kr. ekskl. moms

Areal

15.750 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Iver Pedersen

Seniorkonsulent

Mobil: +45 27 25 34 59