Bygherre

Ringsted Boligselskab, v/ DAB

Beliggenhed

Ringsted

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2015 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

345 mio. kr. (inkl. moms)

Areal

30.840 m²

Arkitekt

Arkitema architects

Tilstandsregistrering, udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplan for 400 boliger.

Sønderpark I & II er et tidstypisk betonbyggeri, opført i perioden 1967 til 1974. Det er opført som et konceptbyggeri, kaldet LNBO. Det var oprindeligt et standardiseret typeboligprojekt, udviklet af entreprenørfirmaet Larsen & Nielsen. Som sådan er det tidstypisk for sin tid.

Bebyggelsen består af otte lange blokke i fire etager, placeret i et stort, parklignende og stille område. I tilknytning til hver blok er der etableret et parkeringsareal. Afdelingen drives af Ringsted Boligselskab og består af 400 lejemål.

I starten af 1990’erne blev der etableret altaner ved påbygning af altantårne, og resten af facaden blev efterisoleret og beklædt med formbukkede zinkplader. Den løsning betyder, at der i dag kommer vand ind i bygningen. Vinduerne, der tidligere er udskiftet til plastvinduer, viste sig også at være temmelig utætte.

Helhedsplanen

I 2017 blev der derfor udarbejdet en foreløbig helhedsplan, som i store træk omfatter følgende opgaver:

 • Udskiftning af facadebeklædning
 • Efterisolering af facader
 • Udbedring af utætte opgangsdøre
 • Opretning/renovering af badeværelser inkl. vådrumssikring
 • Udskiftning af vinduer og altandøre
 • Udskiftning af faldstammer og vandrør
 • Etablering af mekanisk balanceret ventilation
 • Asbestsanering af loft inkl. udskiftning af isolering, ny tagdækning og tilpasninger i loftsrum
 • Etablering af tilgængelighedsboliger, herunder indbygning af elevator i pågældende opgange

På forslag fra arkitekterne overvejer man at lave de lukkede altaner om til åbne altaner og lave små haver til lejlighederne i stueetagen, så beboerne får lettere ved at komme ud i fællesområderne.

Landsbyggefonden kom med

I 2018 gennemførte Landsbyggefonden en besigtigelse af bebyggelsen og er nu klar til at støtte projektet. Projekteringen af projektet begynder i 2021, men tidsplanen for udførelsen er endnu ikke helt fastlagt.

Får et helt nyt udtryk

Landsbyggefonden har krævet en ”tung” facadeløsning, som er stabil og med kendte metoder. Derfor fjernes den gamle efterisolering og metalbeklædning helt ind til den oprindelige ydervæg af beton. Udenpå laves der en ny skalmur i mursten. Skalmuren i mursten betyder, at bebyggelsen vil få et helt andet visuelt udtryk.

Der skal udføres en grøn screening af bebyggelsen, men da projektet i sig selv (facader, vinduer og tag) betyder en stor energioptimering af bebyggelsen, er det svært at finde flere gode muligheder for yderligere energioptimering. Muligheder for andre former for øget bæredygtighed bliver dog overvejet, eksempelvis overvejes det at inkludere solceller i tagprojektet.

Wissenbergs opgave

Wissenbergs opgave omfatter alle ingeniørrelaterede ydelser, det vil sige:

 • Gennemførelse af nødvendige supplerende forundersøgelser
 • Udarbejdelse af hovedtidsplan
 • Udarbejdelse af dispositionsforslag/helhedsplan, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt/udbudsprojekt
 • Bidrager til beboerorientering (møder)
 • Udarbejdelse af budget for entrepriseudgifter
 • Miljøundersøgelser
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P + B)
 • IKT-ledelse under projekteringen
 • Står for udbudsmateriale, licitation og kontrahering
 • Udarbejdelse af tilsynsplaner
 • Input til skema B og skema C
 • Granskning af entreprenørprojekt
 • Fagtilsyn
 • Løbende opdatering af byggeregnskab
 • Gennemførelse af mangelgennemgang og afleveringsprotokol
 • Udarbejder DV-materiale og as-built materiale
 • Gennemførelse af 1-års gennemgang

Galleri

Medarbejder

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64