Hafniakollegiet

Nybyggeri af 140 almene ungdomsboliger med tilhørende fællesrum og vaskeri ved Valby Idrætspark.

Hafniakollegiet er en ny almen bebyggelse med ungdomsboliger, beliggende ved Valby Idrætspark. Ungdomsboligerne udlejes til studerende, idrætsudøvere og kommunalt anviste unge. Kollegiet er en del af Københavns Kommunes plan om at gøre Valby Idrætspark til et samlingspunkt for idræt og kultur

Boligerne er placeret i en aflang, U-formet bygning i tre etager, og samtlige boliger har egen terrasse eller fransk altan. I bygningens midte findes et gårdrum om en stor, sammenhængende opholds- og aktivitetsflade. Den aflange bygning ligger langs med Julius Andersens Vej nord for Hafnia Hallen og lægger sig således på kanten af områdets to aktive byrum – Boldpladsen mod nord og KBH Pladsen mod syd.

Boligerne varierer i størrelsen fra 30 m2 til 50 m2, og der blev etableret ni handicapvenlige boliger. Fællesfaciliteterne er placeret i stueetagen med pulterrum i kælderen.

Bygherrerådgiverydelser

Bygherrerådgivningen omfattede rådgivning ved grundkøbsaftale, programmering og iværksættelse af forundersøgelser, håndtering af myndighedskrav, gennemførelse af EU-udbud med forhandling i totalentreprise med forudgående prækvalifikation, konkurrencebedømmelse, granskning af udarbejdet projekt samt overordnet bygherretilsyn under udførelsen, herunder arbejdsmiljøkoordinering (P+B) samt skærpet kvalitetssikring.

Lokalplanen for området stillede forholdsvis høje, arkitektoniske krav til den kommende bebyggelse. Udbud med forhandling havde blandt andet været et af tiltagene i forhold til at imødekomme disse udfordringer til gavn for projektet.

Bygherrerådgivningen blev varetaget af et team, bestående af Wissenberg med NOVA5 og Thing Brandt Landskab som underrådgivere. Mangor & Nagel Arkitekter udarbejdede et skitseforslag til udbuddet.

Bæredygtighed – DGNB

Totalentrepriseudbuddet indeholdt en option på at få byggeriet DGNB-certificeret i kategorien sølv. DGNB er en helhedsorienteret vurdering af et byggeris bæredygtighed. Denne option valgte bygherre at tilkøbe, så bygningen endte med at blive DGNB-certificeret og dermed opført som en bæredygtig bygning.

Projekt information

Bygherre

SAB v/ KAB

Beliggenhed

Valby, København

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Årstal

2015 - 2021

Entreprisesum

153 mio. kr.

Areal

Ca. 7.000 m²

Arkitekt

Kjaer & Richter

Torben Vinge Rasmussen

Projektchef, Teknikumingeniør

Mobil: +45 27 25 34 78