Bygherre

Lejerbo København (nu Bo-Vita)

Beliggenhed

Amager

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2005 - 2014

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten og Witraz Arkitekter (nu Rambøll)

Realisering af omfattende helhedsplan. Gyldenrisparken er et klasseeksempel til efterfølgelse på, hvordan et visionært boligselskab og en fremsynet kommune kan løfte et boligområdes kvalitet gennem et dynamisk og forbilledligt samarbejde, som alle parter i dag skeler til, når ambitionsniveauet for fremtidige opgaver skal defineres.

Den almene boligbebyggelse Gyldenrisparken på Amager har gennem et unikt samarbejde mellem Københavns Kommune, Landsbyggefonden, Lejerbo (nu Bo-Vita) og de beboerdemokratiske organer, været igennem en helhedsrenovering, som har givet bebyggelsen et løft, der tilgodeser forskellige aldersgrupper og familiesammensætninger. Helheden i projektet sikrer, at beboerne idag har de optimale forhold for at opnå en hverdag med stor trivsel og velvære såvel inde som ude.

Hele bebyggelsen (boliger, plejecenter, daginstitution og børnehuse) er ejet af Bo-Vita, og Københavns Kommune lejer sig ind i plejecentret og de forskellige institutioner.

Et konsortium, bestående af Wissenberg A/S, Witraz Arkitekter og Vandkunsten har stået for totalrådgivningen i forbindelse med helhedsplanen og renoveringen af området, bestående af boliger, butikstorv og forskellige typer institutioner; daginstitution, plejecenter og børnehus.

468 lejligheder, fordelt på 10 betonboligblokke i fire etager.

Hovedformålet med renoveringen af boligblokkene var at forhindre yderligere betonnedbrydning af facader og altaner. Renoveringsarbejderne omfattede beklædning af facader med øget isolering, etablering af nye altaner eller haver, nye vinduer og døre med lavenergiruder, nyt varmesystem og nyt vaskeri. Derudover har en del af den boligsociale indsats været, at en klimaagent fra Købehavns Kommune har givet gode råd om energibesparelser i dagligdagen til beboerne. Endelig afsluttes projektet med en renovering af udenomsarealerne, så hele området kommer til at fremstå indbydende og med mulighed for gode beboer- og brugeroplevelser, så vel inden døre som udendørs.

Galleri