Skjebjerg Allé

Skjeberg Allé er et nybygget boligområde i Høje-Taastrup, beliggende mellem Høje-Taastrup Boulevard, Skåne Boulevard, Halland Boulevard og Skjeberg Allé. I 2017 udviklede Høje-Taastrup Kommune, i samarbejde med MT Højgaard, en ny og ambitiøs lokalplan for området. Det skulle fremstå med en stor variation af boligtyper med rækkehuse, lejligheder, almene boliger, seni-orboliger og private udlejningsboliger. Bydelen skulle have fokus på god arkitektur, grønne arealer samt spændende byrum med plads til både det private udeliv og fællesskabet.

Lejlighederne i bebyggelsen er tegnet af Danielsen Architecture og er opført som en fortolkning af den klassiske karrébebyggelse, der danner rammen om et fælles gård- og opholdsrum.

Gårdhaverne er skabt med et ekstraordinært fokus på livet mellem boligerne. Derfor har landskabsarkitekterne Lassen Landskab A/S og arkitektfirmaet Holscher Nordberg arbejdet tæt sammen om at skabe de helt rigtige rammer for det stærke naboskab og moderne familieliv.

Projekt information

Bygherre

Balder Danmark A/S og MT Højgaard (Scandi Byg)

Beliggenhed

Høje-Taastrup

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2018 - 2021

Entreprisesum

Ønskes ikke oplyst

Areal

Ca. 57.000 m² (grundareal)

Arkitekt

Lassen Landskab A/S

Mikas S. Christiansen

Afdelingsleder, associeret partner

Mobil: +45 27 25 34 72

Håndtering af regnvand

Høje-Taastrup Kommunes krav i lokalplanen vedr. vandafvisende belægninger lød:
”Højst 50 % af arealet inden for den enkelte ejendom må være bebygget eller befæstet med vandafvisende belægning. Bestemmelsen kan dog fraviges, hvis der etableres anlæg til regnvandsforsinkelse.”

Med de planlagte udearealer og belægninger ville man få en højere befæstelsesgrad, og dermed skulle der i projektet medtænkes løsninger til tilbageholdelse af regnvand på matriklen. Tilbageholdelse og nedsivning på grunden var ikke en mulig løsning, dels er nedsivningsforholdene vanskelige, og dels ligger grundvandet højt i området. Al regnvand ville derfor ikke kunne tilbageholdes på matriklen.

Faskiner og regnvandsbede

I stedet måtte der etableres løsninger til forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til det separerede kloaksystem. Udløbet til kloak er reguleret af en vandbremse, så den tilladte vandmængde overholdes.
Området afvandes med forskellige typer linjedræn og afløb fra tagrender, hvorfra regnvandet løber ned i en række underjordiske tætte faskiner.

Faskinerne er skjulte og tillader, at terrænet mellem bygningerne kan udformes (næsten) uden at tage højde for forsinkelse af regnvand, og er etableret under græsarealer og stier så tæt på kloakhovedledningen som praktisk muligt. De valgte faskiner består af regnvandskassetter. Enkelte steder, så som ved legepladser, er der også etableret åbne render til opsamling af regnvand, ligesom der ved parkeringspladser til biler og cykler er lagt permeable belægninger.