Fyrværkeriparken

Opførsel af boliger i klynger med fokus på bæredygtighed.

Projektet omfattede opførelse af 35 familieboliger med tilhørende fælleshuse i en tæt-lav bebyggelse med flere, mindre klynger. Selve bebyggelsen er del af en udviklingsplan for et større, nyt boligområde i Seest ved Kolding. Boligerne har forskellige størrelser, 59 m²-112 m², med hovedvægten lagt på den største boligtype. Bebyggelsen blev opført i henhold til energiramme 2015.

Konkurrence om fremtiden bæredygtige almene bolig

Projektet tog sin begyndelse i en konkurrence om Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig (FBAB), udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Kolding Kommune og Lejerbo Kolding. Wissenberg vandt, i samarbejde med DISSING+WEITLING (totalrådgiver), EEN TIL EEN og MOVE Arkitektur, konkurrencen.

LAR

Boligområdet tænkes som en aktiv del af Kolding kommunes klima-planløsning med fokus på vand. Regnvandet håndteres, så det udgør et bærende element gennem hele bebyggelsen, der styrker områdets identitet og binder området sammen. Regnvandsdesignet løber som wadier (åbne grøfter) gennem bebyggelsen, der kobler sig til gårdrumsdesignet. Fra wadierne løber vandet over i små regnvandssøer til nedsivning – disse danner rammen om det moderne gadekær.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med en privat developer, hvilket fordrede et særligt fokus fra bygherrerådgiverens side på de komplekse kontraktuelle forhold, som denne type projekter indebærer, således at bygherrens risici minimeredes, og projektet blev gennemført i den højest mulige kvalitet. Tilsvarende har der igennem projektets realisering været fokus på at opbygge og vedligeholde et godt og værdiskabende samarbejde med den private developer og dennes entreprenør.

 

Projekt information

Bygherre

ALFABO (tidl. Lejerbo København)

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver i underrådgivning

Årstal

2014 - 2019

Entreprisesum

50 mio. kr.

Areal

3525 m²

Arkitekt

Dissing+Weitling og EEN TIL EEN

Bo Christensen

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 50

Bæredygtighed

I designet af boligerne og klyngeområdet blev der lagt vægt på tre hovedemner og deres indbyrdes forhold i sikringen af høj bæredygtighed: Samfundsmæssige/sociale, økonomiske og økologiske/miljømæssige forhold. Bl.a. er der arbejdet med at åbne boligerne op for et stort lysindfald, sikring af et godt indeklima og fleksible modulelementer, der gav mulighed for stor variation i boligerne. Konkurrenceforslaget målrettedes en senere DGNB-certificering.

Boligerne er placeret som en naturlig del af landskabet, således at der kun er en minimal tilretning af landskabet, og udearealerne er udformet, så de indbyder til fællesskab og det spontane møde i hverdagen.