Bygherre

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 17

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver og bygherrerådgiver

Årstal

2011 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

470 mio. kr. inkl. moms

Areal

20.000 m²

Arkitekt

Zeso Architects

Landskabsarkitekt

OPLAND

Gennemførelse af helhedsplan for bevaringsværdig bebyggelse. Projektet omfatter nedrenovering samt genopførelse af 241 boliger, herunder 52 tilgængelighedsboliger samt nyopførelse af 27 almene boliger og et fælleshus.

Skoleparken 1 er opført i årene 1953-1955 på en ca. 100.000 m² stor, kuperet grund. Bebyggelsen er tegnet af Jørgen Bo og står som en enestående repræsentant for perioden. Bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneatlasset og fremstår som en arkitektonisk perle. Bebyggelsen består af henholdsvis én- og toetagers rækkehuse samt toetagers altangangshuse.

De eksisterende bygninger er omfattet af skimmelsvamp, pcp og asbest, som er tidssvarende for denne type ejendomme. Boligerne bliver miljøsaneret med komplet nedrivning af facader, altangange m.m. for at fremtidssikre dem med tidssvarende og energirigtige bygningskonstruktioner.

Den fundne løsning med nedrenovering og genopførelse samt nyopførelse sikrer fastholdelse af bevaringsværdierne og muliggør en tilbageførsel af boligerne til deres oprindelige arkitektoniske udtryk samtidig med, at den økonomiske ramme holdes og bebyggelsen fremtidssikres ved modernisering og nyindretning.

Projektet er støttet af  Landsbyggefonden.

Galleri

Medarbejder

Merete Nielsen

Projektchef, Arkitekt m.a.a.

Mobil: +45 27 25 34 57