Nordre Park

Alment nybyggeri med genanvendelsen af mursten

Da Svendborgs Nordre Skole lukkede i 2011, var skolen en mar-kant kolos fra 1947, beliggende på et af Svendborgs højeste punkter. Skolen skulle rives ned, og i stedet skulle der bygges nye, almene boliger på den attraktive grund. For borgerne i Svendborg er det et karakteristisk sted. Beliggenheden, højt med udsigt over byen og sundet og med et ubebygget friareal som forgrund, var en herskabelig og storladen situation. Derfor ville kommunen også have et karakteristisk byggeri på grunden.
Det almene boligselskab, BSB Svendborg, og Domea.dk vandt opgaven i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten.

Både alment og privat

Nordre Park består af to dele. Den ene del er en etagebebyggelse på 3-5 etager, bestående af tre blokke med lejligheder i hesteskoform. I et hjørne i en af blokkene etableres en dagligvarebutik i stueetagen. Butikken, og lejlighederne i blokken med butik, er finansieret af en privat investor og skal anvendes til 17 private lejeboliger. Lejlighederne i de to andre blokke er almene boliger under BSB Svendborg.

Den anden del af bebyggelsen består af rækkehusboliger i to rækker, som er placeret i midten af bebyggelsen, midt i hesteskoen. Rækkerne er 2-3 etager høje. Alle disse boliger er også almene boliger.

De almene boliger er af forskellige boligtyper og -størrelser, fx lejligheder i ét plan og rækkehuse i to, der svinger i størrelse fra 56 til 114 m2, fra 1 til 4 rum. I alt bliver der 113 boliger i bebyggelsen og et samlet, bebygget areal på 11.300 m2.

 

 

Projekt information

Bygherre

BSB Svendborg, v/ Domea.dk

Beliggenhed

Svendborg

Rådgivningsrolle

Teknisk rådgiver

Årstal

2017 - 2021

Entreprisesum

110 mio. kr.

Areal

11.300 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Merete Nielsen

Projektchef, Arkitekt m.a.a.

Mobil: +45 27 25 34 57

Mette Andersen

Diplomingeniør

Mobil: +45 27 25 34 98

Wissenbergs engagement

Wissenberg fik opgaven via en rammeaftale med Domea.dk, hvor også tegnestuen Vandkunsten indgår. Vandkunsten er totalrådgiver på projektet, og Wissenberg er, som underrådgiver til Vandkunsten, teknisk rådgiver på projektet.

Wissenbergs opdrag er at lave ingeniørprojektering af el, VVS, ventilation og konstruktion. Byggeledelsen står det lokale arkitektfirma, C&W arkitekter, for. Dermed bliver noget af arbejdet også placeret lokalt, hvilket var et stort ønske for bygherren.

Netop for at kunne benytte sig af lokal arbejdskraft, blev projektet udbudt som fagentreprise.

Som en selvstændig opgave, uafhængig af samarbejdet med Vandkunsten, har Wissenberg kørt nedrivningssagen, da den gamle skole skulle rives ned.

Udfordringerne

Det oprindelige projekt var et meget ambitiøst projekt, som endte med ikke at kunne realiseres inden for budgetrammen for et alment boligbyggeri. I projekteringen har der derfor været megen fokus på, hvordan man kunne projektere projektet, så den økonomiske ramme blev overholdt.

Bæredygtighed: Genanvendelse af mursten og LAR

For at gøre projektet mere bæredygtigt er de smukke, røde mursten fra den gamle skole genanvendt på byggeriets facade. For at mindske belastningen på kloaknettet giver kommunen tilskud til, at der oprettes lokal afledning af regnvand (LAR) på grunden.

Tid og proces

Wissenberg kom med i 2017, da dispositionsforslaget skulle være færdigt. Den gamle skole blev revet ned hen over vinteren 2017/2018. Entrepriseudbuddet fandt sted i april 2019. Indflytningen fandt sted ultimo 2021.

Den gamle Nordre Skole

På stedet lå tidligere den imposante Nordre Skole; et klassisk dansk skolebyggeri i røde mursten fra 1940’erne. Skolen lukkede i 2011. Det er skolens røde mursten der er genanvendt i de nye bygninger på stedet.