Bygherre

3B v/KAB

Beliggenhed

Herlev

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Årstal

2017 - 2020

Entreprisesum

39,7 mio. kr.

Areal

2.100 m²

Arkitekt

Mangor & Nagel

Nybyggeri af 43 ungdomsboliger i den delegerede bygherremodel.

I området, hvor Den Grønne Fatning ligger, har vejene navne som Glødelampen, Tråden og Fatningen. Det har de, fordi der her tidligere lå en fabrik, Nordisk Glødelampe Industri, hvor man producerede elpærer. Fabrikken lukkede i 1988, men gadenavnene refererer stadig til denne produktion. Den Grønne Fatning er ”grøn”, fordi miljøansvarlighed er tænkt med ind i byggeriet.

Lejeboliger og ungdomsboliger

Den Grønne Fatning er en grund med fire byggefelter, hver med sine bygninger. Wissenberg har medvirket til opførelsen af den ene af bygningerne i byggefelt 4. I byggefelt 4 udgør bygningerne en L-formet bygningskomposition, opbrudt i to bygninger, der kobles sammen af et fælles trappetårn med udvendige svalegange, der løber på indersiden af bygningerne. Adgangen til lejlighederne sker via disse svalegange, og på hver etage udvides svalegangen i to lejligheders bredde for at skabe et naturligt sted for ophold på den respektive etage. Bebyggelsen varierer i højden fra 6 til 7 etager.

I den sydlige bygning er der 36 lejeboliger. Primært 2-værelses lejligheder og enkelte 4-værelses. I den østlige bygning er der 43 ungdomsboliger.

I stueplan er der under det hævede gårdrum p-pladser til beboerne, og i husets stueetage finder man depotrum. Derudover er der indrettet et mindre fællesvaskeri. Cykelparkering er indrettet i den sydlige bygnings stueetage samt enkelte steder i terræn.

Ungdomsboligerne er indrettet med køkken-alrum direkte fra indgang ved svalegang. Badeværelset er placeret i boligens midte og ophold/soveværelse mod øst. Alle ungdomsboliger indrettes ens, med ens vinduessætning etc. Boligerne er gennemlyste.

Den 1. februar 2019 var der indflytning for de nye beboere i ungdomsboligerne.

Wissenbergs medvirken og ydelser

Hele Den Grønne Fatning er opført i den delegerede bygherremodel, hvor det er en privat investor, der står for byggeriet. Boligselskabet 3B, repræsenteret af administrationsselskabet KAB, har købt sig ind i den bygning, der rummer de 43 ungdomsboliger, og det er i sin egenskab af bygherre for disse, at Wissenberg har været bygherrerådgiver for KAB. Wissenberg har således kun været bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af ungdomsboligerne og kom først på sagen, da der var kontraheret med totalentreprenøren.

Som bygherrerådgiver var det Wissenbergs opgave at udføre bygherretilsynet på vegne af KAB, det vil eksempelvis sige tilsyn med byggeriet og granskning af totalentreprenørens projektmateriale.

Galleri

Medarbejder

Torben Vinge Rasmussen

Projektchef, Teknikumingeniør

Mobil: +45 27 25 34 78