Bygherre

Lolland almennyttige Boligselskab

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver, teknisk bygherrerådgiver

Årstal

2014 - 2017

Entreprisesum

100 mio inkl. moms

Areal

2.600 m²

Arkitekt

DOMUS arkitekter (til og med dispositionsforslag)

Nedrenovering af 111 etageboliger.

Margrethevænget var en nødlidende og utidssvarende etagebebyggelse med 111 boliger. Man valgte derfor en løsning, hvor bebyggelsen blev revet ned til fundament og forvandlet til en ny rækkehusbebyggelse med 37 nye boliger og tilhørende udearealer. I projektet indgik udarbejdelse af en helhedsplan for det daværende Margrethevænget med efterfølgende udbud i totalentreprise. De 37 nye familieboliger blev opført oven på de eksisterende fundamenter i form af 1-etages rækkehuse.

Boligerne er opført som lavenergiklasse 2020. Der kom solceller på sydvendte tagflader og grønne sedumtage mod nord, som reducerer mængden af regnvand, der ledes til kloak. Boligerne blev bygget med fokus på et godt indeklima og tilgængelighed for kørestolsbrugere. Der anvendtes robuste materialer, som kræver et minimum af vedligeholdelse.

Wissenberg var totalrådgiver til og med godkendelsen af forprojektet (myndighedsprojekt) og fungerede derefter som teknisk bygherrerådgiver.

Galleri

Medarbejdere

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64

Merete Nielsen

Projektchef, Arkitekt m.a.a.

Mobil: +45 27 25 34 57