Bygherre

Boligselskabet Hjem, v/ FA09

Beliggenhed

Amager

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2009 - 2017

Entreprisesum

107 mio. kr. (ekskl. moms)

Areal

8.867 m²

Arkitekt

Mangor & Nagel

Helhedsplanen, der omfatter totalrenovering af den eksisterende bebyggelse, fornyelse af udearealer samt omlægning af adgangsforhold. Projektet omfatter også fortætning med supplerende opførelse af 40 nye familie- og tilgængelighedsboliger på mellem 63-108 m².

Bebyggelsen er fra starten af 1970’erne og opført som 62 1-plans murede rækkehuse med flade tage, indeholdende 3-rums boliger på 62 m² og 4-rums boliger på 82 m².
Med helhedsplanens gennemførelse blev den eksisterende bebyggelse med ny klimaskærm, nye køkkener, badeværelser og gulve, istandsættelse af alle indvendige overflader, udskiftning af installationer samt etablering af balanceret ventilation med varmegenvinding. Med renoveringen blev de eksisterende boliger ombygget, så de nu har en mere funktionel indretning, større rum og niveaufri adgang og dermed forbedret tilgængelighed.

Omfattende miljøsanering

Som en del af renoveringen af de eksisterende boliger blev der gennemført en omfattende miljøsanering, idet der blev fundet asbest i facadebeklædninger og isolering omkring VVS-installationer, PCB og bly i indvendige overflader (vægge, lofter og træværk) samt skimmel i krybekældre.
Bebyggelsen er suppleret med nye boliger i ét og to plan. De nye boliger er placeret i forlængelse af eksisterende boligrækker samt på 1. sal, så den samlede bebyggelse fremstår med et levende, varieret udtryk. Der er lagt vægt på at skabe et nært slægtskab mellem de eksisterende, ombyggede boliger og de nye boliger, så bebyggelsen fremtræder homogent. De nye boliger er opført i lavenergiklasse 2015.

30 boliger vil efter gennemførelsen af helhedsplanen være tilgængelige i henhold til LBF’s krav.

Udearealerne

Sidst, men ikke mindst, blev der taget hånd om udearealerne, der fik et tiltrængt løft. I haverne blev der lagt nye terrasser, der kom nye hække, og skure blev udskiftet. På de fælles udearealer er der etableret LAR i form af afledning af tagvand og dræn til regnvandskassetter samt overfladevand fra belægninger, der ledes til grønne arealer.

Galleri

Medarbejder

Merete Nielsen

Projektchef, Arkitekt m.a.a.

Mobil: +45 27 25 34 57