Bygherre

H-Kollegie Fonden v/ KAB

Beliggenhed

DTU, Lyngby

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Årstal

2014 - 2018

Entreprisesum

110 mio. kr.

Areal

7.453 m²

Arkitekt

JJW Arkitekter

Hempel Kollegiet er et nybygget kollegie ved DTU. Kollegiet består af tre U-formede bygninger, der alle peger mod fælles grønne udendørsområder, hvor de studerende kan samles. Bygningerne har to eller tre etager, og rummer i alt 200 kollegieboliger. Ud over de 19 m² store, møblerede studieboliger indeholder hver bygning fælleskøkkener på hver etage samt studieområde og lounge til afslapning med sofaer og tv. Derudover er der for hele komplekset fællesvaskeri samt cykelværksted. Hver bygning har sit eget gårdrum med terrasser og fælles aktivitetsområder.

Hempel Fonden muliggjorde gennem en stor donation opførelsen af Hempel Kollegiet på DTU’s campus i Lyngby.

Bæredygtighed

Byggeriet er opført i gule genbrugsmursten, som giver bygningerne et rustikt og robust præg. Projektet har også haft stor fokus på at bevare de naturskønne omgivelser og at inddrage naturen i det indvendige udtryk og atmosfæren. En del af de træer, som er fældet i området, er genbrugt til træflisbelægninger i kollegiets udearealer.

Leder for bygherrerådgiverteamet

Wissenberg har stået i spidsen for bygherrerådgiverteamet i forbindelse med opførelsen af Hempel Kollegiet med Arkitema som underrådgiver.

Bygherrerådgivningsydelserne omfattede udarbejdelse af byggeprogram i samarbejde med interessenter, herunder DTU, H-Kollegie Fonden, Hempel Fonden og Lyngby-Taaarbæk Kommune, prækvalifikation og udbud i totalentreprise, bedømmelse af tilbud og kontraktforhandling, granskning af projektforslag og hovedprojekt, håndtering af bygherreleverancer i hovedentreprise samt overordnet bygherretilsyn under udførelsen, inkl. tidsopfølgning og økonomistyring. Dertil har Wissenberg udført de totaløkonomiske beregninger i forbindelse med valg af varmeforsyning.

Wissenberg var det koordinerende bindeled mellem bygherrens styregruppe, totalentreprisen og en omfattende inventarleverance, som blev afviklet parallelt med bygningsarbejderne. Og som bygherrerådgiver varetog Wissenberg endvidere koordineringen med DTU’s centrale bygherre- og driftsorganisation DTU Campus Service, herunder også information og koordinering med de institutter, hvis daglige drift var berørt af byggesagen.

Medarbejder

Torben Vinge Rasmussen

Projektchef, Teknikumingeniør

Mobil: +45 27 25 34 78