Bataljonen

Nyopførelse af 92 almene boliger til personer og familier med lav indkomst.

Projektet Bataljonen drejer sig om opførelse af 92 almennyttige boliger med en særlig lav husleje. Byggeriet er fordelt på 46 større familieboliger, 40 mindre familieboliger, alle i størrelsen 51 m2-105 m2 samt seks ungdomsboliger på 35 m2.

Den arkitektoniske opgave, der er løst af tegnestuen Vand­kunsten, bestod i at skabe rumlige, sociale og landskabelige kvaliteter med udgangspunkt i et ekstremt omkostningsbevidst budget. Hensigten med byggeriet af Bataljonen var at skabe nye boliger med lav husleje til husning af flygtninge, unge og andre med et begrænset indtægtsgrundlag.

For at opnå en lav boligudgift for den enkelte beboer, indeholder projektet:

 • Boliger med mange værelser, der egner sig som deleboliger, og som også kan anvendes af f.eks. børnerige familier
 • Små boliger til én person eller par uden børn
 • Lave byggeomkostninger
 • Lave driftsomkostninger

Bebyggelsen er opført som to firelængede gårdrum, hvert komponeret af fire enkeltstående og geometrisk simple blokke i to og tre etager. Gårdrummet giver intimitet og identitet til bebyggelsen og skaber en stærk kontrast mellem bebyggelsens indre og ydre rum. Derudover er der etableret to vaskerum, to varmecentraler, friarealer og skure. Bebyggelsen er konstrueret i stål og facader er beklædt med røde skalsten i stueetagen og sort stålbeklædning på 1. og 2. etage. Taget er beklædt med sorte pandeplader. De robuste materialer kræver minimalt vedligehold, hvilket er med til at holde den månedlige ydelse nede.

Bygningerne er opført i henhold til den frivillige bygningsklasse BR2020, der er en lavenergiklasse og et forsøg på at bygge fremtidens lavenergi-bygninger med nutidens teknologi.

Wissenbergs ydelser

Wissenberg deltog i projektet som underrådgiver for tegnestuen Vandkunsten indtil entrepriseudbuddet. I denne fase var Wissenberg ansvarlig for forundersøgelser og ingeniørarbejder.

Herefter overgik Wissenberg til at være bygherrerådgiver for Domea.dk og forestod som sådan selve udbuddet af totalentreprisen. Efter totalentrepriseudbuddet overgik rådgivningsopgaven til totalentreprenøren selv, med tegnestuen Vandkunsten som underrådgiver.

Bygherrerådgiverydelser

Som bygherrerådgiver har Wissenberg bl.a. stået for:

 • Varetagelse af udbudsproces med prækvalifikation
 • Kontrol af totalentreprenørs tilbudsmateriale
 • Udarbejdelse af budget og byggeregnskab
 • Fremskaffelse af myndighedstilladelser og opfølgning på myndighedskrav
 • Kontrol af totalentreprenørens kvalitetsstyringssystem
 • Overordnet granskning af totalentreprenørens projektmate­riale
 • Mangelgennemgang, udarbejdelse af mangellister og kontrol af mangeludbedring
Tid og proces

Projektet tog sin start i 2016, hvor projektforslaget blev udarbejdet. I november 2017 gik projekteringen i gang, og det første spadestik blev taget allerede i begyndelsen af februar 2018. Byggeriet blev afleveret i august 2019.

Projekt information

Bygherre

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, v./ Domea

Beliggenhed

Ringsted

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver, bygherrerådgiver

Årstal

2016 - 2019

Entreprisesum

79,3 mio. kr. (inkl. moms)

Areal

5.788 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64

Kent Larsen

Bygningskonstruktør

Mobil: +45 41 78 74 08