Bygherre

Ballerup Kommune v./ Domea.dk

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2017 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

65 mio. kr.

Areal

4910 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Etablering bo- og dagtilbud ved ombygning af tidligere seminarium.

Bobilbuddet omfatter 33 lejligheder med tilhørende servicearealer i form af vaskeri, depoter, rengøringsrum, personalefaciliteter, herunder toiletter, soverum og garderober, samtalerum og fælles opholdsrum med køkken, stueniche og terrasse. Boligerne er udstyret med forskellige former for velfærdsteknologi.

Dagtilbuddet rummer fysio- og ergoterapirum, sanse-, wellness-, aktivitets-, al- og hvilerum. Derudover er der også skærmnings- og samtalerum og  køkken – og som i botilbuddet personalefaciliteter.

Wissenberg er teknisk rådgiver på opgaven og underentreprenør for Tegnestuen Vandkunsten. Vi projekterer i forhold til VVS, ventilation og el, hvor alle de gamle installationer skal fjernes og erstattes med nye. Derudover også kloak. Med hensyn til konstruktionerne håndterer vi følgevirkningerne af ombygningen. Vi medvirker i hele processen fra udarbejdelse af dispositionsforslag, over projektforslag, hovedprojekt og myndighedsprojekt, til byggeledelse og tilsyn, og endelig projektopfølgning.

Galleri

Medarbejder

Merete Nielsen

Projektchef, Arkitekt m.a.a.

Mobil: +45 27 25 34 57