A. C. Meyers Vænge

Klimasikring af udendørsareal i forbindelse med nybyggeri.

A.C. Meyers et er nyt boligbyggeri på en tidligere industrigrund i Københavns Sydhavn mellem havnefronten og Scandia gade. I forbindelse med byggeriet blev der også projekteret et omfattende klimatilpasningsprojekt, således at grunden kommer til at indgå i og bidrag til kommunen og forsyningens overordnede plan for håndtering af regnvand i området.

Udearealerne omkring bygningerne er indrettet med lavninger og kanalsystemer, der leder vandet kontrolleret mellem bygningerne, så de sikres mod oversvømmelse. Systemet er dimensioneret til at kunne håndtere en hverdagsregn (5-års regnhændelse). Byggeriet er tegnet og udført så det gennemskæres af et stisystem, der går fra Skandia gade til A.C. Meyers vænge. Det er planen, at stien skal fortsætte videre ned til havnefronten, så den kan fungere som en ”skybrudsvej”, der kan håndtere 1 kubikmeter vand i sekundet.

Projekt information

Bygherre

MT Højgård og KAB

Beliggenhed

Københavns sydhavn

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2016 - 2020

Entreprisesum

5 mio. kr. (kun udearealer til regnvandshåndtering)

Areal

17.000 m²

Mikas S. Christiansen

Afdelingsleder, associeret partner

Mobil: +45 27 25 34 72