Christianshavns Skole

Christianshavns Skole er placeret på to matrikler i en tæt bebygget bykontekst på Christianshavn. Hovedskolen på Prinsessegade 45 er indrettet i en tidligere hospitalsbygning fra 1915 (bevaringsværdi 2). Herudover er der ved siden af opført en nyere 3-etagers bygning fra 2001, der rummer to gymnastiksale og basislokaler. Matriklen på Prinsessegade 54 – kaldet Filialen – består af to bygninger: En gulstensetagebygning fra 1865 (bevaringsværdi 3) med to nyere tilbygninger på husets bagside samt Philip de Langes Hus, en fredet 3-etagers villa fra 1758.

Nybyggeri og helhedsrenovering

Projektet omfattede en kapacitetsudvidelse af skolen fra tre til fire spor ved nybyggeri samt en helhedsrenovering af de eksisterende bygninger og udearealer.

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen omstruktureredes skolens brug af lokaler for at sikre de bedst mulige rammer for børnene på de forskellige alderstrin.

Udskolingen blev placeret i Filialen, og der er opført en ny bygning i Prinsessegade 54 til science-faglokaler. På Prinsessegade 45 vil indskoling og mellemtrinet have til huse. Der indrettes faglokaler i en tilbygning, og gymnastikbygningen udvides både med en forlængelse og en overbygning. Derudover blev faglokaler i de eksisterende lokaler i hovedskolen, Prinsessegade 45, nyindrettet.

Helhedsrenovering af de eksisterende bygninger fulgte Københavns Kommunes prioriteringskoncept for helhedsrenovering af folkeskoler, hvor der er fokus på:

  • Ind- og udvendig genopretning/renovering
  • Modernisering
  • Energirenovering
  • Kloakering
  • Klimatilpasning
  • Tilgængelighed
  • Indeklima
Klimatilpasning og kloak

Der er etableret spildevands- og regnvandssystem inkl. brønde, skelbrønd, pumpebrønde, faskiner, terræn- og omfangsdræn i forbindelse med udførelsen af tre nye ude-/legearealer – skolegårde, inkl. retablering af terræn og nye belægninger. På matrikel til Prinsessegade 54 er der desuden lavet terrændræn mod nabogrund for at holde regnvand på egen matrikel.

Der er udført udvendig isolering af kælderydervægge og omfangsdræn samt faskiner til opsamling og forsinkelse af regnvand.

For udearealet til Prinsessegade 54 og tilbygningen til den eksisterende gymnastiksal i Prinsessegade 45 er de nye systemer udført som separatsystemer for henholdsvis spilde- og regnvand. Spildevand føres til offentlig kloak og regnvand til faskine på egen matrikel.

Livscyklusanalyse

I arbejdet med kommunens koncept for bæredygtighed har Wissenberg i 2015-2016 arbejdet med de tidlige udgaver af værktøjet LCCByg og i forbindelse med dette arbejdet med genanvendelses- og livscyklusstrategier for renoveringen af skolen.

Projekt information

Bygherre

Københavns Kommune

Beliggenhed

Christianshavn

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2015 - 2020

Entreprisesum

135 mio. kr.

Areal

8.777 m²

Arkitekt

RUBOW arkitekter

Torben Vinge Rasmussen

Projektchef, Teknikumingeniør

Mobil: +45 27 25 34 78