Bygherre

Vordingborg Kommune

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2011 - 2015

Entreprisesum

67 mio. kr. inkl. moms

Areal

5.800 m²

Arkitekt

Cubo Arkitekter og Force4 Architects

Ombygning og udvidelse af multifunktionelt center i Præstø. Præstø Multicenter er et multifunktionelt center, der indeholder:

  • Idrætsfaciliteter, hvor alle aldersgrupper bydes indenfor til at deltage i forskellige motions- og idrætstilbud
  • Café
  • Plejecenter med 40 plejeboliger med tilhørende service- og personalearealer og dagcenter
  • Sundhedscenter til træning og sundhedsrådgivning

Wissenberg forestod projekteringen af ombygningen og udvidelsen af centeret og de grønne udenomsarealer.

Plejecenteret blev placeret mod vest mod den mere landskabelige og mindst ”trafikerede” side. Herfra er der kort afstand til stedets pulserende fællesarealer, men der er også mulighed for at slappe af med et kig på landskabet eller de indre gårdhaver. Det var vigtigt, at stisystemet blev tilrettelagt, så også plejecenterets beboere kunne have glæde af de grønne områder.

Bæredygtighed hele vejen

Projektet omfattede flere bæredygtighedstiltag såsom:

  • Lavenergi i form af solcelleanlæg som supplement til drift af tekniske anlæg.
  • Plejeboligerne er opført i lavenergiramme 2015.
  • Luftskifte, opdelt på flere anlæg, der kan reguleres, afhængig af brugen af området.
Lokal afledning af regnvand

I stedet for at aflede regnvand direkte til kloaksystemet føres dette i åbne render frem til mindre vandhuller, hvor vandet nedsiver/fordamper. Dette skaber opholdsarealer for brugere og legesteder for områdets børn, og der sikres levesteder for de lokale dyrearter og en optimering af belastningen på byens renseanlæg.

Galleri

Medarbejder

Bo Christensen

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 50