Bygherre

Værløse Boligselskab, v/ DAB

Beliggenhed

Værløse

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver i underrådgivning

Årstal

2015 - 2018

Entreprisesum

35 mio. kr.

Areal

10.244 m²

Arkitekt

Bjerg Arkitektur

Toftebo I er en tidstypisk 3-etagers almen boligbebyg­gelse fra 1963, beliggende i Værløse. Gode boliger, men med de typiske problemer som skimmelsvamp og dårligt indeklima, og ikke mindst med et stort energitab på grund af en utidssvarende klimaskærm.

Der var et stort potentiale i at efterisolere facaderne. Desuden var murværket medtaget med udfaldne fuger, opfugtet murværk og forvitrede altankonstruktioner. Bygningerne trængte til en renovering.

Løsningen, man søgte, var en energirenovering, der kunne være selvfinansierende og realiseres uden støtte fra Landsbyggefonden.

En næsten selvfinansierende energirenovering

DAB indgik derfor et innovativt samarbejde med Bjerg Arkitektur a/s om at udarbejde et byggeprogram for en energirenovering, der økonomisk set næsten kunne være selvfinansierende via de energibesparelser, der kunne opnås. Projektet omfattede herefter:

  • Energirenovering af boligblokke til passivhus-standard
  • Nye decentrale ventilationsanlæg i hver bolig
  • Tillukning af eksisterende altaner
  • Renovering af eksisterende fælleslokale med tilhø­rende tekøkken
  • Etablering af nye udvendige altaner
  • Etablering af nye terrasser i terræn for lejligheder i stueplan
  • Etablering af ny fællesterrasse ved grillplads

Dertil kom en række følgearbejde, såsom omlægning af kloakledninger og el-arbejde i boligerne.

Projektet omfattede fire boligblokke samt to forbindel­sesbygninger mellem blokkene. I alt 84 lejligheder.

Som underrådgiver til Bjerg Arkitektur a/s omfattede Wissenbergs ydelser bl.a. projektering af bærende konstruktioner i forbindelse med nye stålaltaner, projekte­ring af kloakledninger i terræn, projektering af VVS og ventilation samt projektering af elinstallationer.

Det var en forudsætning for projektet, at der ikke skulle ændres i boligernes indretning. Projektet blev således gennemført, mens beboerne blev boende i deres lejlig­heder, hvorfor der skulle udvises stort hensyn.

Et præmieret byggeri

I december 2017 blev renoveringen af Toftebo I præmi­eret som ”Årets Byggeri” i kategorien Bolig. I dommer­betænkningen hed det bl.a.:

– Toftebo demonstrerer, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard inden for den almene ramme.

Ved at tænke totaløkonomisk har beboerne nu fået et bedre hus uden at gå på kompromis med bebyggelsens oprindelige kvaliteter. Der er lagt stor omtanke, ansvar­lighed og fremsynethed i projektet, der samtidig anviser en vej, som langt flere af vores byggerier bør gå.

Galleri

Medarbejder

Torben Vinge Rasmussen

Projektchef, Teknikumingeniør

Mobil: +45 27 25 34 78