Bygherre

Københavns Kommune

Beliggenhed

Østerbro, København

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver med totalrådgiverydelser

Årstal

2015 - 2019

Entreprisesum

280.000.000 kr.

Areal

19.100 m²

Arkitekt

PLH Arkitekter og Nøhr & Sigsgaard

Omfattende renovering og nybyggeri af skole. Skolen på Strandboulevarden ligger ved siden af Kræftens Bekæmpelses bygninger i det tidligere Finsen Institut, hvor Danmarks Designskole havde til huse. Komplekset består af flere bygninger, der er omdannet til skole samt fritidstilbud til børn og unge. To af de blivende bygninger på området er bevaringsværdige.

Projektet omfattede etablering af en ny tosporet skole med til­hørende KKFO-pladser, fuldt fagprogram til en firesporet skole samt ny, delvis nedgravet idrætshal. I transformationen af de eksisterende bygninger indgik nyindretning i flere niveauer og på tværs af eksisterende bygningsskel.

Totalrådgiverydelser

Arbejderne gennemførtes i seks hovedentrepriser, fordelt på forskellige bygningsdele samt bygningsafsnit, f.eks. opførelse af ny idrætshal, renovering af eksisterende bygninger mv.

Wis­senbergs ydelser omfattede:

  • Ansvarsfordeling i forbindelse med udarbejdelse af græn­seflade-/ansvarsområdefordeling for projektet mellem alle parter.
  • Granskning af projektforslag og hovedprojekt med fokus på bl.a. risikobehæftede forhold, bygbarhed, logistik mv.
  • Valg af entreprenører med deltagelse i prækvalifikations-og konkurrencehåndtering.
  • Styring af entrepriseregnskaber, herunder varetagelse af ekstra krav, tillægsaftaler mv.
  • Tidsstyring, herunder løbende korrektion af tidsplan og staderegistreringer.
  • Udarbejdelse af fagtilsynsplaner på baggrund af hovedentreprenørernes detailtidsplaner og projektopfølgning, projektoptimering og løbende fagtil­synsmøder.
  • Arbejdsmiljøkoordinering (B).
  • Kvalitetssikring, herunder supervision af fagtilsynets arbejde.
  • Aflevering, herunder organisering og deltagelse i man­gelgennemgang, før-aflevering, etapevis aflevering samt ibrugtagning.
Plads til alle parter

Da byggeriet ligger i et område med kontorer, boliger, forskningslaboratorier og børneinstitutioner, var der særlig op­mærksomhed på støjende, rystende og støvende arbejder. I den forbindelse har Wissenberg faciliteret og fastholdt en løbende og konstruktiv dialog med naboerne, som bl.a. resul­terede i, at arbejdstider blev tilpasset områdets rytme, og at der var fokus på at vælge miljøvenlige arbejdsmetoder.

Galleri

Medarbejder

Jesper Schat-Holm

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 61