Bygherre

Københavns Kommune

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver i underrådgivning

Årstal

2010 - 2014

Entreprisesum

135 mio. kr. ekskl. moms

Areal

15.000 m²

Arkitekt

NOVA5

Om- og udbygning i forbindelse med sammenlægning af Skolen på Kastelsvej (specialskole for børn med hørenedsættelse) og Langelinieskolen (almindelig folkeskole). De to skoler skulle fremover tilsammen rumme en 5-sporet folkeskole samt en specialskoleenhed.

Projektet omfattede ombygning af 11.800 m² af de eksisterende bygninger til de nye behov, herunder indretning af eksisterende lokaler på Langelinieskolen til inkludering af børn med hørenedsættelse. De 3.900 m² nye bygninger er basislokaler, faglokaler, pædagogisk center og idrætsfaciliteter, og de blev opført som energioptimerede bygninger, bl.a. ved anvendelse af solcelleanlæg og grønne tage.

Der var fokus på indeklima, herunder specielt optisk (dagslys og kunstlys) og akustisk indeklima, hvilket har stor betydning for undervisning og samvær med børn med hørenedsættelse.

Galleri

Medarbejdere

Iver Pedersen

Partner

Mobil: +45 27 25 34 59

Torben Vinge Rasmussen

Projektchef, Teknikumingeniør

Mobil: +45 27 25 34 78