Lindehaven

Nyt urbant plejecenter giver Frederiksbergs “baghave” et løft.

Visionen for det nye plejecenter, Lindehaven (kaldt “Betty III” under opførelsen), var at skabe et fremtidens ”byplejecenter”, forankret i et nærområde med masser af tilbud inden for en overskuelig radius. Plejecenteret består af en åben, ringformet karré dannet af 15 sammenstillede byhuse på seks etager med et gårdrum i midten. Stueplanet har således af fire ankomstfacader omkring en central gårdhave med fem etager ovenover. På hver etage findes 25 plejeboliger. I stueetagen findes tillige fitnessrum, multisal, spa, terapi, fodpleje, frisør og butik, som alle beboere og brugere i området kan benytte. Ambitionen var at lave et innovativt og bæredygtigt byggeri, der kan DGNB guld-certificeres.

Bygherrerådgiver fra start til slut

Wissenberg har været bygherrerådgiver helt fra projektets tidlige start og har således ydet bistand ved udarbejdelse af lokalplanen. Herefter har Wissenberg stået for fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af konkurrenceprogram, håndteret udbud med forhandling og tildeling af totalentreprisekontrakt, og endelig ydet bygherrerådgivning i forbindelse med totalentreprisen (projektering, udførelse og aflevering).

”Generationernes Byrum” med Betty I og Betty II

Betty III er del af et område ved Betty Nansens Alle på Frederiksberg, som deler udeområder med to andre bebyggelser: Betty I, som er handicapboliger og ungdomsboliger og Betty II, hvor Wissenberg også var bygherrerådgiver på ombygningen af bygningen til botilbud, servicearealer og almene ældreboliger. I denne kontekst er Betty III med sin størrelse og betydning et omdrejningspunkt, som skal være med til at redefinere områdets brug og sikre realiseringen af den overordnede vision for området.

Projekt information

Bygherre

Frederiksbergs Forenede Boligselskaber v/ KAB

Beliggenhed

Frederiksberg

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Årstal

2017 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

172 mio. kr.

Areal

11.500 m²

Arkitekt

ERIK Arkitekter

Merete Nielsen

Projektchef, Arkitekt m.a.a.

Mobil: +45 27 25 34 57

Nanna H. Nielsen

Bygningskonstruktør

Mobil: +45 27 25 34 62

Bæredygtighed

Lindehaven er certificeret til DGNB Guld. Certificeringen er bl.a. opnået pga. den unikke træfacade i fem etagers højde, hvilket er den første af sin art i Danmark. Af øvrige DGNB-tiltag er der indenfor arbejdsmiljø øget fokus på støj- og støvudvikling, og der er fokus på energiforbrug, affaldssortering og naboorientering.
Hele projektets udformning i forhold til arealanvendelse og mulighed for regulering af indeklima er tillige en del af certificeringen. Byggeriet er overordnet projekteret ud fra de tre bæredygtighedskoncepter. Den sociale, den miljømæssig og den økonomiske bæredygtighed. Den sociale omhandler bl.a. gode, sunde boliger med et godt indeklima, den miljømæssige om valg af byggematerialer og den økonomiske om at bygge fremtidssikrede boliger med nemt og begrænset vedligehold og lang levetid.