Bygherre

VENBO v/ Boligkontoret Danmark

Beliggenhed

Stenløse

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver og bygherrerådgiver

Årstal

2013 - 2015

Entreprisesum

4 mio. kr ekskl. moms

Areal

5100 m²

Ombygning af aktivitetscenter i Plejecenter Damgårdsparken.

Wissenberg blev engageret til at afdække mulighederne for det eksisterende plejecenter, Damgårdsparken, i forhold til at fremtidssikre de eksisterende rammer samt eventuelt tilbygge nye boenheder, herunder afklare muligheden for støtte fra Landsbyggefonden.

De eksisterende rammer var generelt utidssvarende med et meget lille privat boligareal (14-17 m2), og indretningen ikke er velegnet til svært demente. Visionen for det fremtidige plejecenter var at samle kommunens svært demente borgere i rammer, der bedst muligt imødekommer de særlige behov, denne gruppe ældre har.

De økonomiske ramme muliggjorde ikke nybyggeri. I stedet valgte Egedal Kommune, at ombygge en del af plejecenteret, så det blev muligt at samle flere af kommunens aktivitetscentre og demensdagcentre der i et nyt aktivitetscenter og et nyt demensdagcenter. Plejecenter Damgårdsparken rummede i forvejen to demenscentre.

Ved at samle tre af kommunens dagstilbud til ældre kunne man mindske de samlede driftsomkostninger samtidig med, at de fysiske rammer blev optimeret. Ombygningen ville give mulighed for at etablere lokaler til forskellige formål for brugergrupperne.

Aktivitetscenteret skulle kunne rumme aktiviteter til et dagligt fremmøde på 30-40 brugere, og op til en samlet gruppe på 100–130 brugere. Der skulle etableres et fælles rum, et værksted, et ”træningskøkken”, en lille gymnastiksal, fitness-sal og en mindre samlingsrum samt en terrasse.

Demensdagcenteret skulle kunne rumme aktiviteter til et dagligt fremmøde på 12–30 brugere, og op til en samlet gruppe på 25–60 borgere med demenssygdomme. Brugerne af demensdagscenteret ville primært have brug for mindre opholdslokaler med plads til op til 10 brugere ad gangen, adgang til et ”træningskøkken”, gymnastiksal, fitnesssal samt en mindre terrasse. En fremtidig udvidelse skulle samtidig være mulig, da man forventede at brugergruppen vil vokse fremover.

Wissenberg gik ind i projektet som totalrådgiver, men overgik til at være bygherrerådgiver efter kontrahering med totalentreprenøren.

Galleri

Medarbejder

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64