KAB-Huset

Organisationshus med udadvendte faciliteter.

Boligadministrationsselskabet KAB skulle have nyt domicil efter flere års vokseværk og med medarbejdere fordelt på to lokationer; dels i ældre, utidssvarende kontorlokaler i Studiestræde i det indre København, og dels i et nyere byggeri på Havneholmen, også i København. Fremover ville alle KAB’s 400 medarbejdere kunne arbejde under samme tag i det nye fælles kontorhus, opført ved Enghavevej på Vesterbro.

Byggegrunden var en ”svær” grund, trekantet og beliggende mellem den trafikerede Enghavevej og to jernbanespor, men med byggeprojektet håbede KAB at forvandle dette stykke jord til noget, der skabte større værdi for lokalområdet.

Huset, der er bygget af betonelementer, er beklædt med røde mursten i overensstemmelse med byggestilen på Vesterbro. Dog fik noget af murværket en særlig reliefvirkning, idet nogle af murstenene blev ”trukket frem” af muren. Huset er på seks etager med en taghave på toppen.

Husets udearealer, både på taget og i den lille park ved siden af huset, er tilgængelige for alle, både husets brugere og naboer.

Centralt i bygningen ligger det store atrium med ovenlys og en imponerende trappe, der leder op til de øvrige etager.

En lang række tiltag og valg i forbindelse med planlægningen og designet af bygningen og dens funktionalitet har sikret, at huset er både socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt.

KAB-Huset er tegnet af arkitektfirmaet Henning Larsen. SLA Landskabsarkitekter har designet udearealerne. NIRAS har været ingeniørrådgiver på projektet. Og det var entreprenøren 5E Byg, der udførte byggeriet.

Projektet blev udbudt i juni 2018, og første spadestik til byggeriet blev taget i oktober 2019. Nedlæggelsen, eller rettere indmuringen, af grundstenen skete på KAB’s 100-års jubilæumsdag, den 26. maj 2020. Undervejs fulgte projektet planen, både hvad angår tid og økonomi. Og alt i alt var det et meget tilfredsstillende forløb, ifølge KAB.

KAB-Huset stod færdigt i april 2021, hvor KAB’s medarbejdere, kunder og gæster kunne tage de nye rammer i brug.

Wissenbergs arbejde

Wissenberg kom på projektet som bygherrerådgiver for KAB i forbindelse med udbuddet af totalentreprisen. I den forbindelse stod Wissenberg for udarbejdelsen af udbudsmaterialet, forestod udbud med forhandling og kontrahering samt granskede totalentrepriseteamets projektering.

I udførelsesfasen forestod Wissenberg bygherretilsyn, medvirkede i commissioningprocessen og kontrollerede overholdelsen af tid og økonomi. Endelig har Wissenberg stået for koordineringen af overgangen til drift samt mangelgennemgang og afleveringsforretning.

Bæredygtigt

En lang række tiltag og valg i forbindelse med planlægningen og designet af bygningen og dens funktionalitet sikrer, at huset bliver både socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Der er eksempelvis genanvendt byggematerialer fra andre nedrevne bygninger i KAB-regi. Wissenberg har undersøgt til hvilket niveau det nye hus kan DGNB-certificeret. Ved at gennemføre få ændringer, har det vist sig, at KAB-huset kan DGNB-certificeres til niveau guld.

Projekt information

Bygherre

KAB

Beliggenhed

Vesterbro, København

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Årstal

2018 - 2021

Entreprisesum

257 mio. kr. (ekskl. moms)

Areal

8.178 m²

Arkitekt

Henning Larsen

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64

Nanna H. Nielsen

Bygningskonstruktør

Mobil: +45 27 25 34 62

Samarbejdspartnere

KAB-Huset er tegnet af arkitektfirmaet Henning Larsen. SLA Landskabsarkitekter har designet udearealerne. NIRAS har været ingeniørrådgiver på projektet. Og det er entreprenøren, 5E Byg, der udfører byggeriet.

Projektet blev udbudt i juni 2018 og første spadestik til byggeriet blev taget i oktober 2019. Nedlæggelsen, eller rettere indmuringen, af grundstenen skete på KAB’s 100-års jubilæumsdag, den 26. maj 2020. Undervejs har projektet fulgt planen, både hvad angår tid og økonomi. Og alt i alt har det været et meget tilfredsstillende forløb, ifølge KAB.

KAB-Huset blev færdigt i maj 2021, hvor KAB-medarbejdere, kunder og gæster kunne tage de nye rammer i brug.

Wissenbergs arbejde

Wissenberg kom på projektet som bygherrerådgiver for KAB i forbindelse med udbuddet af totalentreprisen. I den forbindelse har Wissenberg stået for udarbejdelse af udbudsmaterialet, forestået udbud med forhandling og kontrahering, samt gransket totalentrepriseteamets projektering.

I udførelsesfasen har Wissenberg forestået bygherretilsyn, medvirket i commissioningprocessen og kontrolleret overholdelse af tid og økonomi. Endelig vil Wissenberg stå for koordineringen af overgang til drift samt mangelgennemgang og afleveringsforretning.