Bygherre

Roskilde Kommune

Beliggenhed

Musicon, Roskilde

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver i underrådgivning

Årstal

2019 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

35.000.000 kr.

Areal

7.434 m²

Arkitekt

Mangor & Nagel

P-huset INDFALDET er et parkeringshus med plads til 240 personbiler inkl. handicapparkering i bydelen Musicon ved Roskilde. P-huset er tænkt som et multifunktionelt p-hus, der dels skal skabe parkeringsmuligheder for de lokale beboere og dels skabe liv i området ved at tilbyde faciliteter med forskellige aktiviteter, såsom parkour, skateboard, street basket, cykelværksted, taghave og steder til ophold.

Konstruktion med bæredygtige muligheder

P-huset har en grundform som en rektangulær boks, der opføres som et stålråhus med bærende bjælker og søjler i stål. Valget af stål er bevidst for at spare klimaet for CO2 – både i produktionen og i opførelsen. Etageadskillelser er et split level system og udføres som in situ-støbt beton på ståltrapezplader.

Betonkonstruktionen er designet således, at den vil kunne danne grundlag for at omdanne bygningen til eksempelvis mindre ungdomsboliger. Dækkene er konstruktionsmæssigt opdelt i mindre sektioner, og ved strategisk placerede punkter kan man ved nedtagning af bygningen overskære betonlaget og frigøre dæksektionerne.

Indskydelsen – containere med aktiviteter

Ved indkørslen i p-husets sydlige ende er huset karakteriseret ved, at en række rå containere i hele bygningens højde og med et opløst udtryk, er integreret i bygningens sydende. Her vil der være aktiviteter i form af mennesker i bevægelse i de åbne containerkasser. Der arbejdes med en Street Cave i stueniveau for streetbikere og skatere, parkour på etagen over, og på toppen af ”Indskydelsen” vil folk have mulighed for, via en direkte udvendig trappe fra vest, at dyrke taghaven.

Wissenberg: VVS, afvanding og kloak

Projektet udføres i totalentreprise af MT Højgaard. Wissenberg er med som underrådgiver med ansvar for VVS, afvanding og kloak.

Kloak udføres primært ved og i bygningen samt i forbindelse med en nyanlagt udendørsplads syd for bygningen. Spildevand/kloak fra toiletter, håndvaske og gulvafløb, tilsluttes forsyningens nyanlagte kloak vest for p-huset. Overfladevand fra p-husets tag og mellemliggende etager ledes via sandfang og olieudskiller til eksisterende rende og kanalsystem i området. P-husets nederste niveauer dækkes med armeret græs, hvorigennem det vand, bilerne bringer ind her, kan fordampe og forsinkes.

Overfladevand fra den udvendige p-plads syd for huset forsinkes og fordamper delvis i de græsarmerede p-pladser, og resterende regnvand løber til områdets eksisterende render og kanaler.

P-huset bygges på en gammel losseplads. Af hensyn til opsivende gasser graves der en 2½ m dyb rende, som fyldes med sten i hele husets omkreds. Den stenfyldte rende muliggør, at gasser fra den gamle losseplads kan undslippe udenom huset. I bunden af renden er der dræn, og vandet bortpumpes.

Opgaven omfatter også gennemgang af LER-register for eksisterende ledninger.

Galleri

Medarbejder

Mikas S. Christiansen

Afdelingsleder

Mobil: +45 27 25 34 72