Bygherre

Samvirkende Boligselskaber, v/ KAB

Beliggenhed

Vanløse

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2019 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

Ca. 28 mio. kr. (inkl. moms)

Areal

10.097 m²

Den almene boligafdeling, Jydeholmen, ligger i Vanløse og omfatter 158 boliger. Den er opført i 1941-1942 og er opdelt i 62 to-plans rækkehuse med egne haver og 96 etageboliger, fordelt på fire etageblokke. Både rækkehusene og etageblokkene fremstår som tidstypisk, muret byggeri med blankt murværk i facader og gavle og med teglstensbelagte tage.

Renovering af installationer og murværk

De eksisterende brugsvands- og afløbsinstallationer/faldstammer i etageboligerne er meget nedslidte og udtjente og har væsentlige problemer med tæringer og forstoppelser.

I rækkehusene vurderes forsyningsrørene for brugsvand, som løber gennem kældrene, og som forsyner de enkelte boligstrenge, ligeledes at være udtjente og er allerede flere gange repareret for tæringer.

I forbindelse med at brugsvandsinstallationerne udskiftes, overvejes det samtidig at optimere og renovere varmecentralen samt at separere brugsvandsforsyningen til hhv. rækkehusene og etagehusene, ligesom det vurderes at være en fordel at udskifte jordledninger for brugsvand og varme.

Hertil kommer, at der på murværket i rækkehusene er konstateret problemer med korroderede og nedbrudte murbindere, porøse mørtelfuger samt flere tilfælde af manglende vedhæftning mellem opmuringsmørtel og sten.

Specifikt lyder opgaverne:

  • Komplet udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer i 96 lejemål, fordelt på afdelingens fire etageblokke.
  • Samtlige faldstammer udskiftes fra fodbøjning i kældergulv frem til tagudluftninger. Afløbsledninger i etagehusene udskiftes frem til hvert enkelt afløb. Nye stigstrenge og faldstammer placeres i samme lodrette trace, som de står i.
  • Som udgangspunkt indeholder projektet, at der skal etableres koldt- og varmtvandsmålere på brugsvand i samtlige boliger. Der skal dog ansøges om dispensation fra kravet om installering af varmtvandsmålere – i stedet etableres der passtykker for forberedelse – samt, at der etableres passtykker i stedet for koldtvandsmålere.
  • Udskiftning af føringsledninger for varmt og koldt brugsvand samt for cirkulation gennem kældrene i afdelingens 62 rækkehuse.
  • Jordledninger for koldt og varmt brugsvand samt varme frem og retur mellem etageblokkene og rækkehusene udskiftes. I den forbindelse skal brugsvandsforsyningen til hhv. rækkehusene og etageboligerne separeres fra hinanden.
  • Der skal ske en optimering af varmecentralen med henblik på at sikre optimale levetidsbetingelser for de nye vandinstallationer samt sikre bedre afkøling af fjernvarmevandet. Eksisterende varmtvandsbeholdere udskiftes til nye, inkl. udskiftning af diverse komponenter, ventiler og pumper i det nødvendige omfang.
  • Komplet renovering af murværket på gavle og facader i rækkehusene.
Wissenberg er totalrådgiver

Wissenberg er totalrådgiver på opgaven, som løses i to tempi – først en verificering og opdatering af forundersøgelserne med henblik på – sammen med bygherren – at fastlægge projektets endelige omfang, dernæst en projekterings- og udførelsesfase.

Tidsplan

Projektet startede i februar 2019, projekteringen i maj 2019, og udbudsprocessen fandt sted fra maj til juli 2020, hvorefter udførelsen blev igangsat. Projektet er sat til at være afsluttet den 1. juni 2021.

Galleri

Medarbejder

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64