Bygherre

Bo-Vita (tidl. Lejerbo København)

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2011 - 2013

Entreprisesum

85 mio. kr.

Areal

4500 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten og Witraz Arkitekter (nu Rambøll)

Ombygningen af det gamle utidssvarende plejehjem i Gyldenrisparken på Amager til et nyt, multifunktionelt børnehus omfattede totalrenovering af 3.400 m² betonelementbyggeri i fire etager samt renovering af 1.100 m² tag. Renoveringen af børnehuset omfattede både ind- og udvendige arbejder.

De tre etager med daginstitutioner, fritidshjem og ungdomsklub giver adgang til både terræn og den grønne taghave via den store, centrale trappe, der skærer sig op igennem huset. På husets øverste etage er der indrettet et grønt uderum med storslået udsigt og plads til leg og aktivitet for husets børn.

Indvendigt blev huset totalrenoveret, så det kan rumme 500-600 børn; 10 vuggestuegrupper, otte børnehavegrupper og de ældre børn. Dette omfattede bl.a. nyindretning, nye køkkener og toiletter, ny aptering, istandsættelse af overflader mv.

Børnehusets ydre blev renoveret som de øvrige boligblokke, og der etableredes legeplads og opholdsarealer på hele tagfladen. Legepladsen kom til at rumme et bredt udvalg af planter, frugttræer, bær, buske og urter. Paradisets Have, som legepladsen kaldes, skal give børnene en oplevelse af, hvad bæredygtighed er. Børnehuset blev i 2015 indstillet til Renoverprisen, prisen for Danmarks bedste renovering.

Galleri