Bygherre

Boligselskabet 3B, v/ KAB

Beliggenhed

Ørestad, Amager

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2018 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

5 mio. kr.

Areal

5.583 m²

Afhjælpning af fejl og mangler i overtaget sag.

Signalgården er et resultat af Ritt Bjerregårds ambition om at bygge 5000 billige boliger i København. Den er en nyere AlmenBolig+-bebyggelse fra 2011, beliggende ved Ørestaden på Amager og består af 53 familieboliger, placeret i fire længer, der slutter sig om et samlende gårdrum. De tre af længerne er i fire etager og én længe er i tre etager.

Byggeriet er opført som en trækonstruktion beklædt med grå aluminium.

Wissenberg overtager eksisterende sag

I årene efter beboernes indflytning blev det klart, at bebyggelsen var ramt af en del betydelige fejl og mangler. Det gjaldt eksempelvis i forhold til brandsikring, ventilation og akustik. Bygherre kontaktede Wissenberg for at få en ”second opinion”, og det endte med, at Wissenberg helt overtog sagen. Wissenbergs gennemgang af byggeriet afslører en lang række yderligere fejl og mangler.

De fejl og mangler, Wissenberg har været med til at udbedre, omfatter bl.a.:

Utilstrækkelig brandsikring

Etablering af brandsikring mellem lejligheder i form af brandlukning mellem etagerne og brandsikring af dækkonstruktion, brandsikring og afpropning af stueetagens ventilationsrør til tag (gennemgående rør) samt brandsikring af faldstammer og brandisolering af ventilationskanaler.

Ventilationsarbejder

Etablering af separat rørføring for ventilation, så indblæs­ning og afkast af luft oppe på taget holdes adskilt. Afhjælpning af dårligt/for lavt udsug, der gav megen fugt på badeværel­serne, ligesom for lavt udsug/indblæsning medførte dårlig ventilation i boligerne.

Problemer med køkkenafløbet

Udbedring af uhensigtsmæssig rørføring af køkkenafløbet.

Prøveboliger

På grund af problemernes kompleksitet valgte man i første omgang at udføre to prøveboliger, hvor man kunne teste de valgte løsninger. Herefter gik man i gang med renoveringen af de 53 boliger.

Galleri

Medarbejder

Merete Nielsen

Projektchef, Arkitekt m.a.a.

Mobil: +45 27 25 34 57