Bygherre

SAB v/ KAB og Calum A/S

Rådgivningsrolle

Bygherrerådgiver

Årstal

2015 - 2019

Entreprisesum

325 mio. kr.

Areal

11.500 m² (14.500 m²)

Arkitekt

C.F. Møller

Eksercerpladsen består af 251 ungdomsboliger på 38-50 m², opført af SAB repræsenteret ved KAB. Bebyggelsen ligger godt og centralt placeret i Ørestad Nord. Den er på seks etager, hvor ungdomsboligerne ligger fra stueetagen til 5. sal. I stueetagen er der derudover en dagligvarebutik og to caféer, mens der på toppen er ti private penthouselejligheder. I alt 14.500 m2 hvoraf ungdomsboligerne udgør 11.500 m2. Det er salget af penthouselejlighederne, der har muliggjort opførelsen af de mange ungdomsboliger.

Delegeret bygherremodel

Projektet er baseret på en såkaldt delegeret bygherremodel, hvor der både er en privat og en almennyttig bygherre involveret. For det almene boligselskab giver modellen mulighed for at bygge boliger, hvor grundpriserne ellers er for høje til, at der kan bygges inden for rammebeløbet fastsat af Landsbyggefonden.

Den delegerede bygherremodel fordrede et særligt fokus fra bygherrerådgiverens side på de komplekse kontraktuelle forhold, som denne type projekter indebærer, således at bygherrens risici minimeredes, og projektet blev gennemført i den højest mulige kvalitet. Tilsvarende har der igennem projektets realisering været fokus på at opbygge og vedligeholde et godt og værdiskabende samarbejde med den private developer og dennes entreprenør.

Galleri

Medarbejder

Jesper Schat-Holm

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 61