Bygherre

Naturstyrelsen

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2014 - 2018

Entreprisesum

52 mio. kr.

Areal

1000 m²

Arkitekt

Arkitema og Christoffer Harlang

Nybyggeri af besøgscenter ved Hammershus under særlig krævende forhold.

Som led i forbedring af forholdene for besøgende til Hammershus borgruin er opført et nyt besøgscenter. Besøgscentret og Hammershus Borgruin ligger i de naturskønne og fredede omgivelser i overgangen mellem land og vand på Bornholm.

Byggeriet er opført som en integreret del af omgivelserne, hvor der er lagt vægt på at sikre en skånsom og respektfuld balance med den omkringliggende natur. Borgruinen er omdrejningspunktet for historien, som besøgscenteret skal formidle til de besøgende både inde og ude. Bl.a. er den “svævende” tagskive udformet som en landskabelig tribune med udsigt til borgruinen samtidig med, at tagskiven indgår naturligt i det omkringliggende stiforløb. Det statiske system understøtter en fleksibel indretning og brug af bygningen. Besøgscentret rummer foyer, cafe, udstilling, skolestue, butik og servicefaciliteter.

Rådgivningen skete i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt de kommunale myndigheder.

Besøgscenteret er opført med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Galleri

Medarbejder

Bo Christensen

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 50