Bygherre

Aire Ancient Baths Management, S.L.

Beliggenhed

København

Rådgivningsrolle

Ingeniørrådgiver

Årstal

2017 - 2020

Entreprisesum

Ønskes ikke oplyst

Areal

Ca. 1.700 m²

Den luksuriøse spa, AIRE Ancient Baths, ligger i Carlsbergs gamle kældre under det, der i dag er Hotel Ottilia i Carlsberg Byen. Spaen åbnede i efteråret efter en omfattende ombygning af kældrene, som Wissenberg var rådgivende ingeniør på. Konceptet, der er inspireret af de antikke, romerske bade, er udviklet og drives af den spanske operatør AIRE, der driver tilsvarende spabade i bl.a. Barcelona, Sevilla, New York og Chicago.

Hotel i drift ovenpå

Den store udfordring med at transformere den tidligere øl-kælder til et spaområde var at gøre det komplicerede enkelt. Byggeriets karakter stillede store krav til de løsninger, der skulle udtænkes. Blandt de kritiske faktorer, Wissenberg skulle være opmærksomme på, var fx luftfugtigheden, salt og klor i luften. Der var også store krav til hygiejnen i anlægget. Og ikke mindst skulle støjniveauet holdes lavt, mens byggeriet stod på, af hensyn til hotellet ovenpå.
Bygningen, også kendt som Maltmagasinet, er opført i 1881 af arkitekt Vilhelm Dahlerup. Kældrenes første funktion var at være Carlsbergs første elektricitetsværk. Derfor skulle der fjernes en række 3 x 4 meter store teglstensfundamenter, som de elektricitetsproducerende dampmaskiner har stået på. Dernæst skulle der graves ud.

Pælefundering under hele bygningen

Det var en udfordring at bygge i en totalfredet bygning, hvor der drives et hotel foroven, mens der blev gravet ud og bygget nedenunder. Kælderen er uddybet med flere meter, og der blev gravet ud under fundamentet over hele bygningen. Først var det planen at støbe et nyt fundament sektionsvis under det eksisterende, men man endte med en løsning, hvor der blev pælefunderet under hele bygningen med stålpæle, som blev presset ned under det eksisterende fundament.

Kælderen bestod af fire store rum. For at skabe flere åbninger mellem dem blev der også udskåret en række dørhuller i de tykke teglstensvægge.

Krævende projektering af VVS

I en spa som denne er der brug for megen plads til teknik i forhold til størrelsen på publikumsarealet, så der er lavet fire store teknikrum, bl.a. et med store bassinfiltre. Wissenberg har projekteret VVS i hele bygningen med undtagelse af ventilation og bassinteknologi i pool-området. Det, at der er forskellige bade, saltvandsbade og vinbade med mange forskellige kemikalier, stillede store krav til styringen af indeklimaet. Dertil kom, at den spanske bygherre vidste præcis, hvad han ville have og stillede skrappe krav til byggeriet. Af hensyn til arkitekturen var det eksempelvis vigtigt, at alle installationer, på nær lidt ventilation i loftet, skulle være usynlige.

Internationalt team udfordret af Covid-19

Det er et internationalt team, der har stået bag projektet. Som nævnt en spansk bygherre, men også en spansk entreprenør med en international stab og underentreprenører. Det var spændende, men til tider også udfordrende at arbejde med et så internationalt team, fortæller Bo Christensen, og fortsætter: Specielt da Covid-19 kom til Europa, blev det en udfordring. På nogle tidspunkter var det – på grund af Covid-19-situationen – lidt problematisk for bygherre, entreprenør og håndværkere at komme til Danmark for at færdiggøre projektet. Projektet kom i mål, lidt forsinket, men med et resultat, der siden har opnået international anerkendelse.

Galleri

Medarbejder

Bo Christensen

Projektudvikling, partner

Mobil: +45 27 25 34 50