Nye almene boliger på Sankt Hans

Et spændende projekt er i gang med at omdanne dele af det gamle Sankt Hans hospital vest for Roskilde til almene boliger. Med Einar Kornerup A/S i spidsen har Wissenberg vundet totalentreprisen for transformationen af de to bygninger, Sønderhus og Østerhus. Tegnestuen Vandkunsten, der allerede har udarbejdet et skitseforslag, vil fremover også være en del af totalentreprise-teamet.

De to bygninger skal rumme ca. 80 almene boliger, som vil blive administreret af Boligselskabet Sjælland.

Østerhus kommer til at bestå af ca. 52 almindelige boliger på mellem 45 m² og 115 m², inklusive fællesarealer. I Østerhus vil der være fokus på fællesskab, herunder ét fællesrum på 80 m², som alle beboere får adgang til. Fællesrummet har tidligere fungeret som vinterstue.

Sønderhus vil blive et bofællesskab med omkring 28 boliger i størrelserne mellem 45 m² og 111 m², inklusive fællesarealer. Her vil der være mulighed for at skabe fællesskaber på hver etage samt et samlet fællesskab for beboerne i Sønderhus. I Sønderhus vil beboerne have mulighed for at gå direkte fra deres private bolig og ud til fællesarealerne via den etage, de bor på.

Bæredygtig bevaring

De to bygninger, Østerhus og Sønderhus, er bevaringsværdige udvendigt, men selvom bygningerne ikke er bevaringsværdige indvendigt, bliver de omdannet med respekt for det originale. Den nuværende indretning vil blive genanvendt i videst muligt omfang for at gøre projektet mere bæredygtigt. Det betyder for eksempel, at vi ikke skal bruge energi og ressourcer på at rive ned for at bygge det op igen. Desuden vil de eksisterende vinduer blive bevaret og renoveret i stedet for at blive udskiftet med nye, hvilket også bidrager til bæredygtigheden.

Byggearbejdet går i gang i efteråret 2023, og det forventes, at de nye beboere kan flytte ind i efteråret 2025.