Rapporter vedr. genanvendelse af beton i Tåstrupgård

I forbindelse med den store helhedsplan for Taastrupgaard, er der fokus på at gøre projektet så bæredygtigt som muligt. Da der skal nedrives store mængder beton, undersøges det, om genanvendelse af beton skal være et af indsatsområderne, der skal være med til at gøre renoveringen mere bæredygtig. Der er bl.a. udarbejdet en livscyklusvurdering og idekataloger, som der er linket til her neden for. Undersøgelserne er støttet af Realdania.

Livscyklusvurdering  af genanvendelse af beton

Genbrugskatalog for genbrug af beton fra pilotblok

Idekatalog til genanvendelse af beton