Bygherre

AKB Taastrup, v/ KAB

Beliggenhed

Høje-Taastrup

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2018 - Ikke afsluttet

Entreprisesum

Ca. 975 mio. kr. (ekskl. moms)

Areal

57.911 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Det er omfattende forandringer, det store boligområde Taastrupgaard, vest for København, står over for i de kommende år; nedrivning, renovering og nybyggeri. Alt sammen forandringer, der skal resultere i, at bebyggelsen om nogle år ikke længere er på regeringens ghettoliste. De i alt 917 almene familieboliger i Taastrupgaard reduceres til 567 boliger, mens nybyggeri af private ejerboliger og erhverv vil tilføre området i alt 521 boligenheder. Wissenberg og Tegnestuen Vandkunsten er med på rejsen på allernærmeste hold.

Projektet omfatter:

  • Nedrivning af boligblokke med i alt 295 boliger.
  • Salg af grunden fra de nedrevne blokke til kommunen, der her opfører et børnekulturhus med skole og daginstitutioner.
  • Ombygning af ca. 40 boliger til seniorvenlige boliger med elevator.
  • Bedre parkeringsforhold.
  • Mere grønt, lys og luft til boligområdet.
  • Infrastrukturprojekt med omlægning af stier, friarealer, belysning mv.
  • Facade- og gavlrenovering samt nye vinduer i de resterende blokke.
  • Omlægning af den eksisterende fjernvarmeforsyning til et energieffektivt lavtemperaturanlæg, flytning af undercentraler og bygværker samt omlægning/sløjfning af alle øvrige tekniske installationer, hvor boligblokke nedrives.

I 2018 tog Wissenberg, i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, hul på det store projekt. Med Vandkunsten som underrådgiver leverer Wissenberg totalrådgivning i form af teknisk rådgivning og bistand.

En strategisk udviklingsplan

Projektet i Taastrupgaard er en del af en ambitiøs, strategisk udviklingsplan, der skal sikre, at området i fremtiden er en socialt balanceret bydel med et fornyet liv og bedre sammenhæng mellem Taastrupgaard og Taastrup by. Resultatet skulle gerne være øget tryghed og bedre naboskab. Der, hvor de første otte boligblokke nu er nedrevet midt i bebyggelsen, opføres et nyt børne- og kulturhus med en ny, mo-derne folkeskole, daginstitutioner og mere attraktive, grønne områder. Herudover omfatter helhedsplanen opførelse af et nyt kvartershus, der skal sikre bedre faciliteter for de lokale klubber og foreninger, og som vil rumme en række kommunale faciliteter.

Det kulturelle centrum medvirker til at dele bebyggelsen op i mindre, mere overskuelige enheder. Generelt arbejdes der i planen med at etablere mindre kvarterer og byrum. Som kompensation for de 295 boliger, der nedlægges som konsekvens af nedrivningen, opføres der en række nye lejligheder og rækkehuse andre steder i lokalområdet. Derudover ombygges en række boliger til seniorvenlige boliger med elevator. De nye seniorboliger skal give mulighed for et langt og godt boligliv i nærheden af andre familiemedlemmer i Taastrupgaard. Den samlede plan gennemføres i et tæt samarbejde mellem Boligselskabet AKB Taastrup, KAB og Høje-Taastrup Kommune. Projektet støttes af Landsbyggefonden.

Projektets stade

Projektering er påbegyndt.

 

Illustrationer: Cadwalk

Galleri

Medarbejdere

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64

Klavs K. Jakobsen

Arkitekt cand.arch

Mobil: +45 41 78 74 19