Renovering af almene boliger er en af Wissenbergs kerneydelser. Det er derfor med stor glæde, vi nu kan se frem til også at bidrage som totalrådgiver i forbindelse med de mindre renoveringsprojekter, der venter på at blive gennemført hos de boligorganisationer, KAB er administrator for.

”Selv om byggeriet p.t. ikke er helt så hårdt ramt af corona-pandemien som visse andre brancher, så oplever vi generelt en øget usikkerhed, der gør, at nogle bygherrer er tilbageholdende med at igangsætte nye projekter. For Wissenberg er det derfor af stor betydning, at vi kan fortsætte det tætte samarbejde, vi har med KAB inden for renoveringsområdet”, udtaler Lars Bendix Christensen, administrerende direktør for Wissenberg.

Et succesfuldt renoveringsprojekt i almene boligbebyggelser kræver praktisk erfaring med denne type projekter; et forhold også KAB anerkender. I KAB’s evaluering af Wissenbergs tilbud lyder konklusionen:

Der er præsteret en glimrende beskrivelse i henhold til casebeskrivelsen, der på alle måder viser, at totalrådgiveren har et stort kendskab til renovering i den almene sektor. Der er mange gode elementer i beskrivelsen, der er lige til at videreføre i opgaver”.

Rammeaftalen for mindre renoveringer er den anden rammeaftale, Wissenberg har vundet hos KAB dette forår. For nogle dage siden annoncerede vi, at vi også har vundet rammeaftalen for totalrådgivning i forbindelse med større renoveringer. Læs meddelelsen her.