Wissenberg tilslutter sig Samarbejdsløftet

Hos Wissenberg vil vi gerne være med til at fremme en god samarbejdskultur i byggeriet. Derfor har vi netop tilsluttet os Samarbejdsløftet.

“For at fremme samarbejdet i bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter, forpligter vores virksomhed sig til at forebygge og håndtere uoverensstemmelser og konflikter ved brug af tillids- og interessebaserede samarbejdsformer, dialog og konstruktive forhandlinger. Vi anvender fx partnerskaber, mediation, mægling og lignende samarbejdsfremmende processer i videst muligt omfang med henblik på at etablere, forankre og praktisere bæredygtige processer for konflikthåndtering.”

Ved at tilslutte os Samarbejdsløftet forpligter vi os til at arbejde med konkrete indsatser for at styrke samarbejdet med vores samarbejdspartnere i byggeriet. Dette omfatter adfærdsændringer og kulturforandringer, der kan medvirke til at nedbringe omfanget af konflikter.

Initiativet til Samarbejdsløftet er taget af Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med CPH Mediation & Negotiation og Bygherreforeningen.

Du kan læse mere om initiativet her.