I maj lancerede boligminister Kaare Dybvad den frivillige bæredygtighedsklasse, som skal være et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet. Den frivillige bæredygtighedsklasse skal give byggebranchen et enkelt og lettilgængeligt grundlag at opføre mere bæredygtigt byggeri efter.

Klassen har et bredt perspektiv på bæredygtighed med fokus på både byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima. Ligesom den ser på alle faser i byggeriets livscyklus og ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold. Det er, som navnet angiver, frivilligt at anvende klassen, der i første omgang testes i to år. Målet er, at den bliver obligatorisk i Bygningsreglementet i 2023.

Projekt med Lystoftehuse modtager støtte fra Realdania

Realdania har i forbindelse med COVID-19-krisen afsat en pulje til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse. Puljen skal hjælpe bygherrer til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på byggerier. DAB har i samarbejde med Wissenberg ansøgt om støtte fra denne pulje.

I denne uge modtog vi meddelelse om, at Realdania har bevilget kr. 200.000 til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse i forbindelse med gennemførelsen af en helhedsplan for den almene boligbebyggelse, Lystoftehuse i Kgs. Lyngby. Wissenberg har, som totalrådgiver på projektet, stået for ansøgningen.

Den frivillige bæredygtighedsklasse har ni særlige fokusområder:

  1. Livscyklusvurdering (LCA)
  2. Ressourceanvendelse på byggepladsen
  3. Totaløkonomisk analyse (LCC)
  4. D&V for opretholdelse af indeklimaet
  5. Dokumentation af problematiske stoffer
  6. Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
  7. Afgasninger til indeklimaet
  8. Støj fra ventilationssystemer i boliger
  9. Rumakustik i boliger

Der vil derfor være øget fokus på disse i forbindelse med renoveringen af Lystoftehuse.

Ved at deltage i afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse får DAB mulighed for at samle viden om bæredygtigt byggeri, som kan implementeres i fremtidige byggeprojekter – og på den måde være på forkant i forhold til de tiltag, som forventes at blive til krav i bygningsreglementet.