Forleden kunne vi ønske vores kollega Line Heidemann-Staur tillykke med autorisationen som DGNB-konsulent for byområder. Dermed er hun nu i stand til at måle bæredygtighedsniveauet i byområder og rådgive om hvordan udviklingen af et byområde gøres mest bæredygtigt.

DGNB for byområder består af 45 kriterier, der tilsammen bruges til at evaluere byområdet. Kriterierne er eksempelvis: Bymæssigt mikroklima, artsmangfoldighed, energiforbrug og vedvarende energi, social og kommerciel infrastruktur, tilgængelighed, regnvandshåndtering og offentlig transport.

De kvaliteter, som vurderes gennem alle DGNB-certificeringer har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen, nemlig miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. I DGBN-ordningen suppleres de med vurdering af teknik- og proceskvaliteter.

Hos Wissenberg indgår Line i afdelingen for klimatilpasning og bæredygtighed. Afdelingen favner bæredygtighed i byggeriet bredt. Der arbejdes med bæredygtige byggerier, biodiversitet i udearealer, bæredygtighed i byområder, og så det nye koncept DGNB Hjerte; det vil sige bæredygtighed i form af godt indeklimaet og god brugskvalitet ved bygninger.

Line og hendes afdelingschef Mikas.