Afdelingsleder Marianne Steffensen og Mohammed Yousif.

Wissenberg ønsker vores gode kollega, Mohammed Yousif, tillykke med, at han er blevet certificeret statiker til konstruktionsklasse 2. Som certificeret statiker kan Mohammed nu deltage i projektering og kontrol af byggeprojekter med henblik på at dokumentere, at de tekniske forhold på det statiske område overholder bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.

”Vi er meget glade for, at Mohammed er blevet certificeret statiker til konstruktionsklasse 2”, udtaler Marianne Steffensen, leder af Wissenbergs konstruktionsafdeling. ”Det sikrer en smidigere og hurtigere teknisk byggesagsbehandling af vores konstruktionsarbejder. Vi er også glade for, at han blev certificeret relativt hurtigt, idet der for øjeblikket kun er ét organ, der er akkrediteret til at certificere statikere – så der er endnu ikke så mange af dem. Vi sætter derfor stor pris på at have en certificeret statiker i vores eget hus. Og så er den tekniske byggesagsbehandling i øvrigt også en ydelse, der kan tilkøbes af andre.”

Med det nye bygningsreglement, BR18, er dokumentation og kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave. Fremover er det certificerede statikere som Mohammed, der får ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes. Denne ændring har gjort det muligt for private virksomheder som Wissenberg at varetage den tekniske byggesagsbehandling for bærende konstruktioner.