I disse uger kan der være langt mellem de gode nyheder. Det er derfor med stor glæde, vi kan meddele, at Wissenberg har vundet KAB’s fireårige rammeaftale for totalrådgivning i forbindelse med større renoveringer.

Hos Wissenberg ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde med KAB, et samarbejde der i øjeblikket bl.a. omfatter renoveringen af almene boliger i Solbjerg Have (Frederiksberg) og Taastrupgaard. Det er en del af vores DNA at bidrage til, at der også i fremtiden er gode og tidssvarende, almennyttige boliger.

Vi kan også notere os, at Wissenbergs tilbud opnåede den højeste rangering ud af de fem vindere. I KAB’s medfølgende evaluering lyder det bl.a.:

”Det er tydeligt, at Wissenberg har erfaring med KAB og boligorganisationerne og derigennem ved præcist, hvad der er af udfordringer.”

I modsætning til de fire andre vindere er Wissenberg ”gået alene” i dette tilbud. Det vil sige, at tilbuddet ikke var baseret på et team af faste samarbejdspartnere. Om det siger administrerende direktør for Wissenberg, Lars Bendix Christensen:

Vores tanke med at byde på rammeaftalen alene var, at vi ønsker at kunne tilpasse teamet til den aktuelle opgaves behov. Vi var naturligvis spændte på, om denne tilgang kunne vinde forståelse hos KAB, ikke mindst når man ser på de særdeles stærke teams, der ellers var i deltagerfeltet. Vi er derfor ikke så lidt stolte over den tillid, KAB har udvist Wissenberg”.