En grænseoverskridende udfordring – også lokalt

Udfordringerne med at tilpasse vores byer og bygningsmasse til et klima i forandring er et fælles anliggende. Klimaet er så at sige en grænseoverskridende udfordring – også helt lokalt. Større og mere uforudsigelige mængder regnvand berører mange forskellige aktører og interessenter.

Det er derfor efter vores opfattelse ganske visionært, at en boligorganisation der står over for en udfordring med håndtering af regnvand, indgår et samarbejde med kommunen og det lokale forsyningsselskab om at løse udfordringen. Det giver rigtig god mening.

I artiklen som linket nedenfor henviser til, udtaler Pia Lyngdrup Nedergaard, udviklingschef i boligforeningen Østerbo i Vejle:

”Vi har lært, at nogle steder får vi langt bedre løsninger ved at lave dem i samarbejdsprojekter. På den måde løses hele problemet på én gang i stedet for, at kommune, spildevandsvirksomhed og boligorganisation løser hver sin del af problemet”.

Hos Wissenberg har vi netop denne helhedstilgang til klimatilpasning. Det er sådan set derfor vores afdeling, der løser denne type udfordringer, hedder Klimatilpasning & Byrum.

Har du et spørgsmål eller en opgave der skal løses, skal du være meget velkommen til at tage kontakt til Mikas på 27 25 34 72 eller msc@wissenberg.dk

Link til artikel