Wissenbergs årlige studietur blev i år holdt inden for landets grænser. Vi er nemlig igennem de senere år blevet mere og mere interesserede i vores udsatte boligområder. Og det er ikke kun, fordi vi er involveret i helhedsplaner, der på forskellig vis falder ind under de – ærligt talt – hjælpeløse kategorier, politikerne har fundet på. Nej, for os handler det primært om, at de boliger, vi er med til at renovere, skal være sunde, driftsbare og bæredygtige – også socialt. Nysgerrigheden var vakt, så vi fyldte en bus og tog på rundtur i landet.

Fyn er fin: Vollsmose

Vi startede i Vollsmose, hvor en beboerrepræsentant viste området frem. Vi så et område, hvor nedrivning ikke er det mest oplagte ”greb” i forhold til transformation af området. Der var nemlig rigelig plads til fortætning. Prædikatet ”ghetto” har haft en skadelig og måske selvopfyldende effekt. En erkendelse, der blev mere og mere præsent, som vi kom frem i landet.

På toppen af Aarhus: Gellerup

Næste område på turen var Gellerupparken, som vel nok er Danmarks mest omtalte boligområde. Med sin placering på toppen af Aarhus er der både lys og udsigt at arbejde med. Og det skal bl.a. udnyttes ved at åbne området op ud mod Ringvejen, hvor en stor vold har gemt området væk, siden det blev opført i slutningen af 60’erne.

Det er ikke kun voldene, der fjernes. Faktisk er syv blokke revet ned, og pladsen bliver brugt til at bygge nye funktioner ind i området. Eksempelvis har Aarhus Kommune placeret deres kontordomicil i midten af ”parken”. Over 1000 medarbejdere har deres daglige gang i domicilet, kaldet Blixens. Vi fik også set den nye port ind til området, som er skabt ved at skære et hul i én af langblokkene ud mod Ringvejen. Gennem porten går en nyanlagt vej, som fortsætter på den anden side af Ringvejen og forbinder området til Aarhus centrum.

Vi blev vist rundt af en medarbejder, som – ud over at arbejde med helhedsplanen – havde boet i Gellerupparken i 35 år. Han var åbenlyst stolt af området og mente, at Gellerupparken fortjener en renovering. Samtidig følte han sig stemplet som ”et problem” og gav i øvrigt udtryk for at være ramt af nogle rigide regler, der ikke kan rumme mangfoldigheden i området. Indtrykket fra Vollsmose fik endnu et ansigt: Ghetto-prædikatet er ødelæggende i sig selv.