Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Byrum skifter navn til ”Klimatilpasning og Bæredygtighed”. Med navneskiftet ønsker Wissenberg at synliggøre det store arbejde med bæredygtighed, der i dag er en del af Wissenbergs hverdag.

Partner og adm. dir. Lars Bendix Christensen fortæller: ”Bæredygtighed har siden 1980’erne være en del af Wissenbergs DNA, den gang kaldte vi det dog for byøkologi. Tidligere havde de byøkologiske og bæredygtige tiltag indenfor byggeriet karakter af at være eksperimenter og undersøgelser. I dag er området så velkonsolideret, at det indgår i vores arbejde som faste og reelle ydelser, lige som vi har samlet vores kompetencer indenfor området i den afdeling, der fremover er vores afdeling for Klimatilpasning og Bæredygtighed”.

Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Bæredygtighed ledes af Mikas S. Christiansen. ”At stå i front for den kontinuerlige udvikling af bæredygtigt byggeri i en virksomhed med en historie så rig på bæredygtige løsninger, gør mig ydmyg og stolt”, siger Mikas og fortsætter: ”Ligesom da jeg for 22 år siden, i samarbejde med Wissenberg, skrev afgangsprojekt på ingeniørstudiet, skal bæredygtighed være helt fremme i fokus i vores arbejde”.

Bæredygtighed, bredt set

Afdelingens tilgang til bæredygtighed er bred. Det vil sige, når afdelingen går ind i et projekt, så ser den på dets bæredygtighed som en helhed. For Mikas handler bæredygtighed om socialt styrkende projekter, hvor løsninger for beboerne, regnvand og ansvarligt ressourceforbrug står i første række, når der skal prioriteres.

Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Bæredygtighed har også valgt at fokusere på de mest udbedte certificeringsordninger, som for eksempel DGNB-certificeringerne. De gør så at sige bæredygtigheden målbar. Certificeringerne sætter nogle rammer for et område, der ellers godt kan virke lidt diffust, som gør bygherrerne trygge nok til, at de vil bruge ressource på det.

Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Bæredygtighed løser i dag opgaver indenfor klimatilpasning af bygninger og byrum (inkl. kloakarbejder), og arbejder med bæredygtighed eksempelvis i form af DGNB-certificering indenfor bygninger, byområder, biodiversitet og den nye ”DGBN Hjerte” (indeklimaet og brugskvaliteten af bygninger).

DGNB-modellen