Wissenberg har i løbet af 2020 ansat en række nye medarbejdere. På trods af Corona og stor usikkerhed har tilgangen af nye opgaver gjort, at vi har kunnet ansætte en række kompetente medarbejdere. Vi skylder at byde vores nye kolleger rigtig velkommen og præsentere dem.

Alexander Larsen er nyuddannet el-installatør fra UCL-Odense. Han har tidligere arbejdet tre år som service-elektriker, specielt med indretning af butikker i ind- og udland. Og vi har haft fornøjelsen af at have haft ham som praktikant i huset. Som el-installatør er et af Alexanders særlige interesseområder etablering af ladestandere til biler. Han er ansat i Wissenbergs El- og Automatikafdeling.

Andreas Terjesen er ansat i Wissenbergs relativt nye afdeling for Klimatilpasning og Byrum. Han er uddannet som urban Landskabsingeniør med en MSc in Nature Management. Før han kom til Wissenberg, arbejdede han i en mindre start-up-virksomhed, hvor man arbejdede med grøn omstilling af køretøjer, infrastruktur og forretningsudvikling. Andreas har en særlig interesse for sammenkoblingen mellem bæredygtighed og biodiversitet samt byggeri og regnvandshåndtering i det urbane miljø og den merværdi, der kan skabes ved at sammentænke disse områder.

Karim Abdel-Karim er nyuddannet bygningsingeniør fra DTU (Byggeri og infrastruktur) med speciale i energi og bygningsinstallationer. Han arbejder i særlig grad med projektering af varme, afløb, brugsvand og ventilation. Karim er egentlig heller ikke et nyt ansigt hos Wissenberg, idet han også tidligere har været praktikant hos os. Så vi siger ”velkommen tilbage”.

Kåre Dige Brandrup er nyansat i Wissenbergs Bygherrerådgivningsafdeling. Han kommer fra en stilling hos WSP og medbringer en uddannelse som diplomingeniør inden for byggeri, der senere hen er udbygget med en cand.polyt. Kåres ambition med stillingen som bygherrerådgiver hos Wissenberg er i højere grad at komme til at arbejde med projektudvikling.

Lars Munksgaard er stærkstrømsingeniør og kommer fra en stilling i bygningsafdelingen hos Niras. Hos Wissenberg arbejder han i El- og Automatikafdelingen. Noget af det, Lars finder vigtigt ved sit arbejde, er bygbarheden; at det, der tegnes og projekteres, også nemt kan realiseres.

Sofia Fernandez er uddannet ingeniør med en kandidat i Bygningers Energidesign. Før hun kom til Wissenberg, arbejdede hun som ingeniør hos Niras i VVS- og Indeklimaafdelingen. Et af Sofias specialer er projektering af VVS- og ventilationsinstallationer i boliger, skoler og kontorer.

Vi byder vores nye kolleger velkommen til Wissenberg-familien!